Elling Fekjær er institusjonssjef ved Fekjær psykiatriske senter

2021 – Året med både høydepunkter og store påkjenningerYTRING 

Publisert av Elling Fekjær 01.01.2022. Sist oppdatert 31.12.2021.

Vi legger bak oss 2021 med de store prøvelsene, men også med de store begivenheter. Vi må se framover – se muligheter og bruke dem!

Pandemien raste videre i Norge, Sør-Aurdal og i lille Hedalen også i 2021. Livet til eldre, yngre, lag og foreninger, næringsliv ble annerledes også dette året. Storting, regjering og lokale politikere med ordfører i spissen satte rammer for hvordan vi vanlige folk skulle leve og virke – og vi fulgte lojalt påbud og anbefalinger. Stor takk til dere samt helsemyndigheter for at dere tok ansvar, ga oss klare direktiver!

2021 var året Fekjær hadde lagt opp til månedlige åpne arrangement for å markere 50 års-jubileum som institusjon. Slik ble det ikke på grunn av pandemien. På vårparten la jubileumskomiteen hele programmet til side. Fekjær måtte i stedet konsentrere seg om å holde koronaen på lang avstand og sikre full drift! I tillegg planla Fekjær å utvide med flere døgnplasser og utvide staben til over 60 ansatte. Ved St. Hans-tider fikk jeg uventet telefon fra Stortinget, da helse- og omsorgsminister Høie ønsket å besøke Fekjær 11. august. Ville det passe? Etter et par timers betenkning var svaret ja.

Få dager seinere mottar jeg en ny telefon fra Stortinget. Statsminister Erna ønsker å møte meg og gjerne sammen med en innlagt pasient til to timer samtale i Oslo allerede dagen etter. Under samtalen ute på Akershus festning viste Erna en ekte interesse for psykiatrisk behandling generelt og ikke minst hvordan det er mulig å utvikle, rekruttere og drive en spesialistinstitusjon i en liten fjellbygd. Fekjær hadde nylig ansatt 17 nye fagfolk. Dette hadde Erna fått kjennskap til, og det var en av grunnene til at statsministeren ønsket besøk fra Fekjær. Aldri før har jeg fortalt så mye konstruktivt og pent om Hedalen, Sør-Aurdal og Valdres. Et tv-team fra NRK tok opp det hele.

11. august kom statsråd Høie med følge for jubileumsmarkering. Tidligere ansatte og pasienter og alle forvaltningsnivå i Norge var til stede, samt adm dir i HSØ RHF. I tillegg til jubileumsmarkering var et klart mål å ha fokus på psykiatrien generelt, sette Hedalen og Sør-Aurdal på kartet og styrke det positive omdømme til bygda og kommunen vår.

Skal en bygd utvikle seg, må bygda ha god infrastruktur. Gleden var stor da Hedalsveien fram til kjørka fikk nytt dekke i høst. Veien er nå som en autostrada! Midtbygda i Hedalen fikk fiber, og alt så lyst og lovende ut fram til 19. november, da søre delen av Hedalen og deler av andre bygder i Sør-Valdres ble seende ut som krigssoner etter herjinger av orkanen.

Verken folket, kommunen eller statsforvalter var forberedt på at en slik naturkatastrofe. Heldigvis ble ingen drept eller alvorlig skadet, noe som er et under. En spesiell takk til Sør-Aurdal Energi, som dag og natt arbeidet for å gi oss strøm tilbake. Vi alle innbyggere, kommunen og statsforvalter har et ansvar for å tenke gjennom og lage planer for hvordan en skal forholde seg under katastrofer – for det kan skje igjen.

Orkanen gjorde noe mentalt med oss alle som opplevde den dramatiske orkandagen. Noen fikk lagt all sin skog i grus, andre kom ikke hjem fra jobb for å se om barna kom hjem fra skole eller barnehage, noen ble totalt isolert i sitt hus langt fra naboer og ikke visste hva som ville skje videre.

Etter slike katastrofer har folk stort behov for å komme sammen for å snakke, oppleve fellesskap og samhold – men så setter pandemien store begrensninger til sammenkomster. Vi alle vil ha behov for ekstra trygghet etter en slik katastrofe. La oss støtte og vise ekstra omsorg for hverandre framover!

Hedalen har et variert og godt næringsliv. Hedda Hytter går meget bra, snekkere og andre håndverkere har mer enn nok å gjøre. En ung gardbruker setter opp et av de største fjøs for ku og kalv i Valdres. Fekjær med sine vel 60 ansatte vil øke ytterligere bemanning i 2022.

En entreprenør realiserer et større bygg med 4 leiligheter for salg i sentrum av bygda. Flere barnefamilier har etablert seg i bygda, og elevtallet ved skolen vil øke ytterligere fra høsten 2022. På Fekjær vil vi snart ha 5 svangerskapspermisjoner, jeg håper det blir flere!

 Jeg ser fram til det store, flotte hytteområdet på Teinevassåsen med strøm blir realisert. Dette vil gi store positive ringvirkninger til lokalsamfunnet og kommunen.

En stor takk til drivere av Matkroken gjennom mer enn 20 år. Jeg håper unge, dynamiske folk kjøper forretningsgården og starter ny virksomhet.

Hedalen.no er selve limet i bygdesamfunnet. Nettstedet formidler de små og store begivenheter, setter søkelyset på høyaktuelle tema og er med og skaper et godt omdømme. Ikke minst under orkanen, men også under pandemien, er det Hedalen.no som raskt gir oss nødvendig informasjon.

Vi hedøler gir oss ikke. Det lyser fra hogst- og anleggsmaskiner langt utover kvelden for å rydde opp etter skader fra orkanen. Tak og hus blir reparerte. Infrastruktur blir utbedret. Selv med nye store hogstflater, blir bygda vakker igjen. Hus og grender er kommet til syne.

Etter det krevende året vi nå legger bak oss, er jeg mer enn sikker på at det var riktig hva jeg sa til statsministeren i sommer: «Det er godt å vokse opp, bo og drive næringsvirksomhet i Hedalen og Sør-Aurdal. Vi støtter og viser omsorg for hverandre».

Jeg ser lyst på framtida.

Godt nytt år!

Elling Fekjær

Les også..

Teinvassåsvegen

Nesbyen–Hedalen veglag orienterer

Det har kommet noen spørsmål til styret for veglaget angående ...
Hedalen.no

De mest leste nyhetsoppslagene

Google Site Kit gir opplysninger om hvor mange sidevisninger de ...
Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...