Teams og kommunestyret

Amper debatt om skolespørsmål

Publisert av Arne Heimestøl 18.12.2021. Sist oppdatert 17.12.2021.

Da kommunestyret behandlet sakene Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 med fastsettelse av avgifter og betalingssatser og Internkontroll skole. Tilstandsrapport for grunnskolen 2021, ble det debatt om blant annet framtida til Begnadalen skole og effektivisering av driften av Hedalen barne- og ungdomsskole.

Roger Kjensrud (Ap) sa at Bagn skole får økte ressurser for 2022. Han viste videre til at kommunestyret i inneværende årsbudsjett bevilget økte ressurser til Begnadalen skole. Begge deler mente han var positivt. – Dette viser at vi tar vare på elevene ved disse skolene, sa Kjensrud.

Like imponert var han ikke over kuttforslaget som var lagt fram på Hedalen barne- og ungdomsskole. Dette mente han utgjør en hel lærerstilling, og det skjer til tross for at elevtallet øker neste skoleår. – På nyåret skal vi inn i en ny spareprosess. Jeg mener det er feil å vedta dette effektiviseringstiltaket nå. Det må vi komme tilbake til når spareprosessen starter.

Olav Kristian Huseby (H) tok tak i det Kjensrud sa, og ville gjerne høre mer om det foreslåtte tiltaket på HBU. – Skolen kan få problemer i 2022, sa han.

Hedalen barne- og ungdomsskole og Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Formannskapets budsjettforslag på ressurser for Hedalen barne- og ungdomsskole for 2022 ble vedtatt med stemmene fra Høyre og deler av Senterpartiet. Arnstein Kjensrud (Sp) og Anne Mathea Digene (Sp) støttet opposisjonens forslag om å stryke kuttforslaget på HBU.

Trine Adde Hansebakken har fått fritak for alle politiske verv. 1. vararepresentant på lista, Marianne Sand Hansen, er nå fast medlem av kommunestyret og har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. I denne saken støttet hun flertallet i Senterpartiet og Høyre.

– Vi har nok med korona nå

Svein Erik Wold (Sp) tok ordet da kommunestyret behandlet Internkontroll skole. Tilstandsrapport for grunnskolen 2021. Han mente at resultatene skolene kan vise til, ikke er som forventa i forhold til ressursbruken. – Vi bruker mer på skole i Sør-Aurdal enn gjennomsnittet i både Innlandet og landet som helhet.

– Elevtallet ved Begnadalen skole er nå på et kritisk lavt nivå. Skolen vil ha 15 elever etter nyttår. Nå er det på tide at kommunedirektøren tar en dialog om FAU om de foresatte kan tenke seg å være med på en overflytting av denne skolens elever til andre skoler.

Dette innspillet fikk Inger Lise Damslora (Ap) til å reagere. – Det er dårlig gjort å ta skolestrukturdebatten opp igjen nå. Det gir en fryktelig dum juleferie. Vi har nok med korona nå!

Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Oddvin Sørebøen (Sp) ga imidlertid støtte til Svein Erik Wold. – Dette burde ha kommet før, sa han.

Olav Kristian Huseby (H) ga uttrykk for forståelse av Damsloras reaksjon, men pekte samtidig på at kommunestyret har et ansvar for denne skolen, og at en ikke kan skyve på det.

Kjell Eriksen (TPK) tok ordet også. – Det overrasker ikke meg at dette utspillet kommer fra deg, Svein Erik, sa han.

Gunnar Heiene (Frp) minte om at foreldrene ved Begnadalen skole allerede har fått tilbudet Wold nå etterlyste.
– Elevene fra denne skolen kan overføres til Bagn skule. I tillegg får de gratis skoleskyss.

Ordfører Marit Hougsrud understreket at kommunen ikke har anbefalt at elever flyttes til Bagn skule. – Vi har allerede vedtatt at vi skal se på struktur. Det er positivt å ta en dialog med FAU ved Begnadalen skole, noe som allerede er i ferd meg å bli etablert. Jeg mener derfor det er unødvendig å vedta dette, og kommer ikke til å støtte Svein Erik Wold sitt forslag.

Etter dette ble det gruppemøte. Da møtet ble satt igjen, fortalte Svein Erik Wold (Sp) at det ikke var enighet om hans forslag knyttet til Begnadalen skole i gruppa som består av Sp og H. Han opprettholdt likevel forslaget og minte om at saken om skolestruktur i forrige budsjettmøte var kuppa. – Vi må være voksne og ta ansvar.

Finn Olav Teslo (Ap) undret seg over Senterpartiets holdning i denne saken og minte om valgkampen som nylig er avslutta. Der lovet Sp 500 000 kr i ekstra støtte til små skoler som kommunene velger å opprett holde.

– Det er kjent at jeg mener noe annet i denne saken enn det partilederen min har tatt til orde for, sa ordfører Marit Hougsrud.

Roger Kjensrud (Ap) uttrykte frustrasjon over behandlinga saken hadde fått. – Noen prosesser de to siste årene har vært skuffende, sa han.

Wold sitt forslag til vedtak:

Resultatet i grunnskolen er ikke som forventet i forhold til ressursbruken og kommunestyret ber Kommunedirektøren finne muligheter for innsparing. Elevtallet i Begnadalen er kritisk lavt. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å starte dialog med FAU i Begnadalen med tanke om overflytting av elever til de andre skolene.

Forslag til vedtak med tillegg fra Svein Erik Wold, Sp: Falt med 7 stemmer (6 Sp og 1 Ua) mot 12 (3 Sp, H, Ap, Frp og Tpk) stemmer

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...