Teams og kommunestyret

Kom med kritikk av Statsforvalteren og Telenor

Publisert av Arne Heimestøl 17.12.2021. Sist oppdatert 17.12.2021.

– Jeg er kjempeskuffa over statsforvalteren, sa ordfører Marit Hougsrud da hun orienterte kommunestyret om hvordan storstormen 19. november ble fulgt opp av kommunen, blålysetater, Telenor, SAE, Statsforvalteren og andre.

– Beredskapsledelsen hos Statsforvalteren har vært fraværende i denne krisa. Til sammenligning fikk jeg 13 e-poster fra Statsforvalteren på én dag om håndtering av korona.

– Nedetida på deler av mobilnettet i kommunen ble en særlig utfordring. Telenor skal melde feil til Statsforvalteren – som skal melde videre. Vi fikk en e-post fredag 19. november. Neste henvendelse kom først onsdag 24.11.

– Statsforvalteren burde ha besøkt kommunen for å skaffe seg oversikt over hvor omfattende skadene var. Skogavdelinga hos Statsforvalteren gjorde det. Det samme burde beredskapsledelsen ha gjort, sa ordføreren.

Hougsrud viste til at rådmannen i Etnedal hadde hatt en lignende utfordring. Da mobilnettet i denne kommunen gikk ned, reiste rådmannen til Dokka for å ringe til Statsforvalteren, men det lyktes ikke å få svar.

Ordføreren var heller ikke fornøyd med Telenor sin responstid. – Det er uakseptabelt at mobilnettet skal være nede i inntil åtte dager. Vi har hatt møte med dekningssjefen i selskapet, og han har beklaget sein reaksjon. Han ante ikke at det var så ille i kommunen vår, sa Hougsrud.

Beredskapsplanen skal gjennomgås

Ordføreren kunne ellers fortelle at det har vært flere evalueringsmøter etter hendelsen. På ett av dem stilte nødetatene, SAE og representanter fra kommunen.

– Sør-Aurdal kommune har en beredskapsplan. Den skal revideres hvert år. Noe av det vi har lært, er at varslingsrutinene må bli bedre. Dessuten må vi ha en plan for hvor satellittelefoner skal være når det er behov for dem. Innbyggerne må vite hvor kontaktpunktene er.

– Videre må vi skjerpe informasjonen til innbyggerne, blant annet på kommunens hjemmesider og gjennom informasjonsark til alle husstander om beredskap. Innbyggerne var veldig flinke til å søke informasjon under krisen, og Hedalen.no ble mye brukt.

Det har også vært et evalueringsmøte på Hedalen barne- og ungdomsskole som handlet om barnehagens og skolens roller under slike kriser. – Vi har starta arbeidet med å forbedre rutinene våre ved slike hendelser, sa kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven.

Kommunedirektøren fortalte at kommunens beredskapsplan i sin helhet er unntatt offentlighet. Dette vil bli endret ved at det i framtida vil bli en todelt plan, én som er offentlig og én del som er unntatt offentlighet. Det er avtalt at kommunen, DSB og statsforvalteren skal møtes. (DSB er tilsynsmyndighet for blant annet kommunal beredskap.)

Ordføreren understreket at det foreløpig bare har kommet én negativ tilbakemelding på kommunens innsats til henne under krisen.

Ros til SAE

Det ble store skader på strømnettet, noe som førte til at strømmen ble borte fra noen timer til inntil åtte dager. – Vi hadde god dialog med SAE hele veien. Her fikk vi daglige oppdateringer om hva som skulle skje, og hva som ble utført, sa ordføreren.

Spørretimen

I spørretimen, som fulgte like etter orienteringa, var Olav Kristian Huseby (H) opptatt av at kommunen må innhente informasjon fra innbyggerne om hvordan de opplevde krisen. Her er spørsmålet han hadde sendt inn til spørretimen:

«Sør Aurdal ble 19. november rammet av en naturkatastrofe. Store materielle skader er påført skog og bygninger og annen eiendom. Heldigvis ble det ikke større skader på folk og dyr. I hvert fall ikke synlige skader.

Politi, brannvesen og andre hjelpere var tidlig på plass, men innså etter litt tid at her måtte man holde seg i ro til vinden løyet utpå ettermiddagen. Mannskapet fra VBR og politi holdt seg godt orientert om tilstand og var opptatt av at befolkningen var i sikkerhet. Men, hvordan kunne de vite om alle var i sikkerhet? Her kommer jeg da til spørsmålet:

Når skal arbeidet som ble utført, som ikke ble utført, redningsaksjonene, kommunikasjonsproblemene, usikkerheten og innbyggernes reaksjoner evalueres? Hvem skal være med på dette? Hvordan kan innbyggerne komme med innspill og synspunkter? Hva kan vi gjøre for å lage oss en god plan for slike hendelser i fremtiden?»

Marit Hougsrud sa at administrasjonen har begynt på dette. Det har vært et møte med Fekjær psykiatriske senter.
– Kommunen må bidra og ha kontakt med dem også i slike kriser.

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...