2011-11-18-farevarsel[1]

Hendelsesrapport etter svært kraftige vindkast 19. november

Publisert av Arne Heimestøl 16.12.2021. Sist oppdatert 15.12.2021.

Meteorologisk institutt har laget en hendelsesrapport etter uværet som rammet blant annet Sør-Aurdal 19. november. Kvelden før publiserte Hedalen.no varsel for Hedalen som var lagt ut på Yr.no. Varselet ble oppdatert tidlig fredag morgen. Der skrev vi blant annet følgende:

«I tidsrommet 07.00–21.00 fredag er det meldt svært kraftig vind i Sør-Aurdal. I Hedalsfjella er det meldt om vindkast helt opp i 35 m/s. Ved Hedalen barne- og ungdomsskole kan vindkastene komme opp i 32 m/s.»

– Alvorlig varsel

Hedalen.no sendte følgende spørsmål til Yr.no: «Stormen 19. november førte til store materielle skader i Hedalen og Begnadalen i Sør-Aurdal. Det oppstod dessuten mange farlige situasjoner i forbindelse med trefall, og at deler av hustak fløy gjennom luften. Heldigvis gikk ikke liv tapt.

Har Meteorologisk institutt evaluert varselet som ble gitt? Hva er i så fall konklusjonen? Hva mener dere skal til for at både myndigheter, innbyggere, hyttefolk og andre skal ta slike varsler på alvor?»

Statsmeteorolog og nestleder ved Værvarslingsavdelingen i Oslo, Håkon Mjelstad, har sendt oss dette svaret:

«Enig i at det var ille hos dere, og det kan ikke utelukkes at værforholdene lokalt kan ha vært på rødt nivå. Utfordringen for oss som skal varsle dette, er å prøve å forutse hvilke områder som blir mest berørt, og hvilke som blir mindre berørt.

Nå har ikke vi noen vindobservasjoner fra Hedalen eller Begnadalen, men vi har for eksempel observasjoner fra Fagernes, Vest-Torpa, Guslvik og Nesbyen. Ingen av disse har observert storm, som er middelvind på over 20 m/s i minst 10 minutter. Middelvinden var liten til stiv kuling (11-17 m/s), som i seg selv er mye i indre strøk. Det er heller ikke middelvinden som har størst skadepotensiale, det er det vindkastene som har. Og det er de kraftige vindkastene som har gitt opphav til farevarselet.

Av de nevnte lokasjonene er det målt vindkast opp mot 25,3 m/s. Og dette er mye. Vi kan ikke utelukke at dere har hatt mer enn dette, noe skadene du refererer til, kan tyde på. Vår totalvurdering er likevel at farevarsel på oransje nivå var riktig for området som helhet, men at vi fortsatt må jobbe for å komme tettere på de lokale konsekvensene.

Vi tror at erfaringen fra denne hendelsen er med på å styrke oppfattelsen av at et farevarsel på oransje nivå er alvorlig og må tas hensyn til. Det er betydelig fare for liv og verdier i forbindelse med slikt vær. Ideelt sett skulle dette vært godt kjent på forhånd. Godt vi slapp personskader, selv om skog og en del bebyggelse tok skade.»

Konklusjonen i rapporten:

«Et hurtiggående lavtrykk fra vest førte til sterk vind Østafjells. Det ble svært kraftige vindkast over et stort område, spesielt i dalstrøkene i Telemark, Buskerud og Innlandet.

Vindkastene første til store skader på skog, omfattende strømbrudd og utfall i telefonnett og nødnett. Trær som veltet skapte problemer for trafikken og det var også en del skader på bygninger.

To stasjoner observerte vindkast på over 25 års returverdi, begge lå over 600 moh. To stasjoner som lå under 600 moh. målte nært 25 års returverdi.

Fjellbølger og vindkast er av natur flyktige, og det er sannsynlig at det har vært kraftigere vindkast andre steder som ikke ble observert.

Varslet ble utstedt på oransje nivå og beredskapsaktører og andre tok dette alvorlig og forberedte seg med skadebegrensende tiltak både før og under hendelsen.

Samlet sett virker farevarsel på oransje nivå for svært kraftige vindkast å være riktig for denne hendelsen, da konsekvensene ble omfattende.»

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...