Krisen i Etnedal. Røde Kors i aksjon

Krisehåndteringen i Etnedal

Publisert av Arne Heimestøl 03.12.2021. Sist oppdatert 03.12.2021.

Etnedal kommune ble også hardt rammet av stormen 19. november. Beredskapskoordinator Per Einar Tveit forteller at Valdres brann- og redningstjeneste, Røde Kors, hjemmesykepleien og øvrige ansatte i kommunen raskt kom i gang med hjelpearbeidet fredag kveld.

Hjemmebesøk

Linda Marie Robøle
Ordfører Linda Marie Robøle. Foto: Privat

– Kommunen la vekt på å skaffe god oversikt over situasjonen, og etter beste evne forsøke å nå ut til de som trengte bistand. I tillegg var det viktig å få ut informasjon om at strømbruddet kunne bli langvarig, og at møteplass med satellittelefon var etablert på Bruflat dersom noen trengte å få tak i nødetater eller annen hjelp, sier ordfører Linda Mæhlum Robøle.

– Både Røde Kors, Valdres brann- og redningstjeneste, ordfører og rådmann var aktive med oppsøkende virksomhet i alle deler av kommunen.

Kommunen har fått positive tilbakemeldinger fra publikum på måten den løste de akutte utfordringene på.

Røde Kors

– Vi har en skap-/beredskapshenger med det meste av utstyret vårt liggende klart til utrykning, forteller Thor Vegard Woxen, korpsleder Etnedal Røde Kors.

– Denne har vi blant annet et 12 V batteri som står på lading/vedlikeholdslading når hengeren står på depoet. Dessuten har den et aggregat som vi kan koble til hengeren. I hengeren har vi opplegg med 220 V-uttak slik at det er mulighet for å bruke vanlige apparater som f. eks. pc, lys, vannkoker og ladere. Vi har også ei teleskopmast som vi kan feste på hengeren for å lyse opp ute, eventuelt kan vi sette opp antenner høyt, for bedre dekning, for samband/nødnett.

– Teltet du ser på bildet øverst, settes opp på noen få minutter, og da har vi mulighet for å ha for eksempel aksjons-KO der det er behov hvis vi ikke har tilgang til å komme inn et sted. Kveldsbilde øverst i artikkelen er fra lørdagskvelden etter uværet da vi hadde møtepunktet på Bruflat.

Omfattende skader på strømnettet

– Skadene ble ganske omfattende med hensyn til strømtilførselen til kommunen. Vi har i utgangspunktet mulighet for strømtilførsel til kommunen fra tre veger, alle disse falt ut på grunn av vindfall over både høyspent og lavspentlinjer på mange ulike plasser sør i kommunen, sier Tveit, som legger til at strømtilførselen via transformatorstasjonen i Skrautvål også falt ut på grunn av vindfall i Nord-Aurdal.

Rydding av veger

Tveit forteller at vegen mellom Bruflat og Sør-Etnedal var for en periode helt stengt, men den ble ryddet slik at den var framkommelig igjen ut på fredagskvelden.

Det samme gjaldt Venstrevegen fra Bruflat til Tonsåsen som fikk ganske mange vindfall tidlig på fredag, og hadde redusert framkommelighet.

Vegen nordover i dalen ble forholdsvis lite berørt, men det var noen vindfall rett nord for Bruflat og i Steinsetbygda.

Reparasjon av strømnettet

Strømmen kom tilbake etappevis. Helt nord i dalen, mot grensa til Nord-Aurdal, kom strømmen igjen lørdag kveld. Bruflat fikk tilbake strømmen natt til søndag / søndag morgen. Sør-Etnedal fikk også tilbake strømmen på søndag kveld, men det var også en del abonnenter som ikke fikk strøm tilbake før på mandag eller tirsdag.

Les også..

Skogskader tema i Stortinget

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sendte 17.1. skriftlig spørsmål til ...
Revydeltakere

Valdres revycamp resulterer i egen ungdomsrevy

I helgen var ungdommer samlet på revycamp – målet var ...
Korona

Utdeling av hurtigtester

I tråd med nye retningslinjer fra regjeringen, legges det nå ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Treningsrommet på HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Treningsrommet blir i disse dager pusset opp og fornyet av ...
Korona

Registrer positiv hjemmetest og nærkontakter

Nå kan du som innbygger registrere positiv hjemmetest på deg ...
Hedalenen helselag sin logo

LoddsalgBEKJENTGJØRELSE 

Vi går med loddbøker i tida framover. Kontant og vipps. ...