Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Det kan bli mer asfaltering i Hedalen i 2022

Publisert av Arne Heimestøl 16.11.2021. Sist oppdatert 15.11.2021.

Da kommunestyret behandlet saken Rebudsjettering investeringer 1. tertial 2021, stilte Roger Kjensrud (Ap) spørsmål om det vil være mulig å flytte investeringsprosjektet asfaltering av skoleplassen i Hedalen fra 2023 til i år.

Ordfører Marit Hougsrud minte om at det ikke er mulig å gjennomføre et slikt prosjekt uten anbud.

Magnhild Huseby (H) mente at at slikt prosjekt må gjennomføres når elevene ikke er på skolen – og antydet at sommeren 2022 ville være et bedre alternativ.

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud sa at prosjektet omfatter mer enn asfaltering. Det må gjøres en del grunnarbeider før en kan legge ny asfalt.

Etter gruppemøter ble det enighet om en merknad som hele kommunestyret stilte seg bak. Prosjektet med grunnarbeider og asfaltering av skoleplassen i Hedalen skal innarbeides i budsjettet for 2022.

Kjensrud oppfordret administrasjonen til å starte prosjekteringen så snart som mulig.

To asfaltprosjekter i 2022

I forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 2022–2025 er opprusting av Hedalen barne- og ungdomsskole inne med et beløp på 1,8 millioner kroner. Her er det midler til både grunnarbeider på skoleplassen og asfaltering.

I planforslaget ser vi at det er foreslått 1 million kroner til re-asfaltering av kommunal veg på ca. 1 km som ender ved Søbekk-krysset i Hedalen. Dette prosjektet planlegges altså gjennomført i 2022 også.

Slik vi forstår det, ligger det an til samordning av to etterspurte asfaltprosjekter.

Den kommunale vegen får fra disse søppelkontainerne til bommen nord for Søbekksetervegkrysset

Les også..

Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...
klubbmesterskap

KlubbmesterskapetBEKJENTGJØRELSE 

Klubbmesterskapet i Hedalen skytterlag utsettes til etter sommerferien. Mer informasjon ...
Molteblomstringa er i gang. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 2

Molteblomstringa er i gang. Dette bildet ble tatt på Jevnlismyra ...
Avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Stabilt sykefravær i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i ...
Kinoplakat

Bygdekino fredag 9. juniBEKJENTGJØRELSE 

HUL inviterer til en flott filmkveld på Lokalet fredag 9. ...