Oppstilling

Kompani HEBU

Publisert av Tone Kjensrud 20.10.2021. Sist oppdatert 19.10.2021.

3.-7. klasse gjennomfører denne uka Kompani HEBU sin rekruttskole. Ideen er hentet fra programserien Kompani Lauritsen og tilpasset til bruk i skolen.

Tverrfaglig emne

Vi har fire temadager:

Orden og disiplin, Samarbeid, Viljestyrke og Strategi. De skal ut på hemmelig oppdrag, og uka avsluttes med dimmefest.

Til alle temaene er det satt sammen en rekke ulike øvelser der hovedfokuset er lagt på samarbeidsevner, kreativitet og innsatsvilje.

Dette er et tverrfaglig opplegg som dekker emnet Folkehelse og livsmestring. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Tropp rød lager flagg. Foto: Tone Kjensrud

Disiplin

Mandagen startet med flaggseremoni og drill av militære kommandoer. Rekruttene imponerte med rask innlæring og høy grad av disiplin.

Oppstilling. Foto: Tone Kjensrud

Kaserna

Neste post på programmet var innkvartering i «kaserna». På en kort halvtime skulle det vaskes golv, stoler og pulter, hyller ble ryddet og sko og klær forskriftsmessig hengt opp.

Inspeksjonen ble utført av løytnantene, og her kom de ikke unna med et sandkorn på feil sted. Elevene var meget strenge med at resten av dagen skulle skoene av hvis noen skulle inn på kaserna.

Sondre og Daniel vasker kaserna. Foto: Tone Kjensrud
Hanja og Sol Arja rydder i hyller. Foto: Tone Kjensrud

Rekrutten

Dagens store styrkeprøve var «Rekrutten». Her skulle med-rekrutter bæres på båre, bildekk skulle fraktes opp – og ned akeanlegget, en stor plankehaug skulle bæres over grasbanen, og opp unnarennet i hoppbakken måtte de frakte bøtte på bøtte med iskaldt vann.

Tia, Maikel og Celin bærer vann. Foto: Tone Kjensrud
Thora, Marit og Agnes avleverer vann. Foto: Tone Kjensrud

Laget som fylte den store stampen med mest vann ved hoppkanten, scoret poeng her. Rekrutten ble avsluttet med hinderløype i aktivitetsanlegget.

De hadde to tilleggsoppgaver under hele «Rekrutten». Den ene var å ta vare på et egg gjennom hele løypa uten å knuse det, og det andre var å huske en setning ordrett.

De fleste eggene overlevde turen, og det var ikke mange ord som ble glemt, takket være godt samarbeid. Mange imponerte også med å hjelpe medrekrutter til å gjennomføre utfordrende oppgaver og ofre seg for laget sitt beste.

Etter mat sto øvelsen «Spionasje» for tur. I 50 minutter skulle de sitte nedom skolen og observere uvanlige aktiviteter i vinduene på skolen. Dette ble for mange en stor øvelse i tålmodighet, men lagene holdt ut og leverte sine «etterforskningsrapporter» godt utfylt.

Kristian og Samuel spionerer. Foto: Tone Kjensrud

Dagen ble avsluttet med noen mindre øvelser i å huske beskjeder og adlyde order, før vi marsjerte troppevis til flaggstanga for å fire flagg og utnevne dagens korporaler.

Nye dager

Tirsdag var hovedøvelsen for mellomtrinnet å bygge leirplass ved Bjørnstadsaga. Her skulle det i tillegg fokuseres på førstehjelp.

Mellomtrinnet og 3.–4. klasse er delt i to hovedgrupper, så derfor har vi i denne omgang bilder bare fra noen av aktivitetene mellomtrinnsrekruttene gjennomførte.

Agnes og Marit noterer nøye. Foto: Tone Kjensrud
Andreas, Sondre og Daniel spionerer. Foto: Tone Kjensrud
Edith har fullt fokus. Foto: Tone Kjensrud
Fenrik Fossholm gir Tropp Grønn oppdrag. Foto: Tone Kjensrud
Fenrik Kolsrud gir Tropp Rød oppdrag. Tone Kjensrud
Fredrik, Martin, Tia og Celin spionerer. Foto: Tone Kjensrud
Gina og Marcus bruker kikkert. Foto: Tone Kjensrud

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...