Marit Knutsdatter Strand Foto: Stortinget

Fylkesveier som får folk trygt framYTRING 

Publisert av Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet 29.09.2021. Sist oppdatert 28.09.2021.

Senterpartiet mener det trengs en kraftig satsing på fylkesveiene i Norge. Dette er veier som er svært viktig for folk og næringsliv i hele landet. Mange av disse veiene er i dårlig stand og mangler gul stripe. For å få et ordentlig løft på fylkesveiene trengs det en skikkelig vedlikeholdsprogram. Et vedlikeholdsprogram vil ha en opptrappingsplan for fylkesveivedlikehold med forslag til finansieringsmodeller og organisering som skal gi økt vedlikehold og etterslepsreduksjon på fylkesveinettet.

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet er 67 prosent større enn på riksveinettet, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken sin rapport «Fylkesveienes Transportplan 2019». Dette må bli tatt tak i enten det skyldes vedlikeholdsetterslep, forskjell i veistandard, eller forskjeller i driftsstandard. Kostnadene ved å fjerne etterslepet på fylkesveinettet ble estimert til om lag 58 mrd. I 2014-kroner, i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble tilsvarende kostnader estimert til om lag 59 mrd.

Den avtroppende regjeringen har svekket økonomien til fylkeskommunene og på den måten gjort det vanskeligere for fylkeskommunene å prioritere fylkesveiene. Fylkeskommunene har ansvar for cirka 44 000 kilometer vei. Fylkene har vist seg å være gode veieiere etter at de overtok store deler av det statlige veinettet. Fylkene har innenfor sine rammer prioritert veibygging og vedlikehold høyt. Mye av veinettet som fylkene overtok i 2010 var i dårlig stand og med stort vedlikeholdsetterslep.

Heldigvis har velgerne talt, og deres stemmer vil nå gjøre en forskjell. Senterpartiet skal sikre at fylkesveier får folk trygt fram. Det krever at det utarbeides en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier, og at fylkeskommunene settes i økonomisk stand til å følge planen. Senterpartiet vil videre styrke arbeidet med å utbedre fylkesveger for tømmertransport. Flere steder i Valdres, veit vi og at skredsikring må tas mer tak i. Vi vil utarbeide skredsikringsbehovsrapporter hvert fjerde år for riks- og fylkesvei. Den neste bør være ferdig i 2023.

I Stortinget har Senterpartiet foreslått en opptrappingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene der Ap, SV og Rødt stemte for forslaget vårt. I alternativt statsbudsjett for 2021 foreslo vi 1,5 mrd. kroner mer enn regjeringen til fylkesveier. Nå jobber vi iherdig for å få til mest mulig i en mulig ny regjering.

Les også..

Høyre satser på kvalitet og innhold i barnehageneYTRING 

Gode barnehager er en viktig del av grunnmuren i velferdsstaten ...
Værvarsel

Kraftige vindkast mandag 30.1.

Søndag 29.1. kl. 07:00: Yr.no har sendt ut gult farevarsel. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Gerd og Herman Sukke onsdag 1. februar ...
Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Kullgropene datert

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper på Teinvassåsen ...
Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...