Marit Knutsdatter Strand. Foto: Stortinget

Fylkesveier som får folk trygt framYTRING 

Publisert av Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet 29.09.2021. Sist oppdatert 28.09.2021.

Senterpartiet mener det trengs en kraftig satsing på fylkesveiene i Norge. Dette er veier som er svært viktig for folk og næringsliv i hele landet. Mange av disse veiene er i dårlig stand og mangler gul stripe. For å få et ordentlig løft på fylkesveiene trengs det en skikkelig vedlikeholdsprogram. Et vedlikeholdsprogram vil ha en opptrappingsplan for fylkesveivedlikehold med forslag til finansieringsmodeller og organisering som skal gi økt vedlikehold og etterslepsreduksjon på fylkesveinettet.

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet er 67 prosent større enn på riksveinettet, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken sin rapport «Fylkesveienes Transportplan 2019». Dette må bli tatt tak i enten det skyldes vedlikeholdsetterslep, forskjell i veistandard, eller forskjeller i driftsstandard. Kostnadene ved å fjerne etterslepet på fylkesveinettet ble estimert til om lag 58 mrd. I 2014-kroner, i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble tilsvarende kostnader estimert til om lag 59 mrd.

Den avtroppende regjeringen har svekket økonomien til fylkeskommunene og på den måten gjort det vanskeligere for fylkeskommunene å prioritere fylkesveiene. Fylkeskommunene har ansvar for cirka 44 000 kilometer vei. Fylkene har vist seg å være gode veieiere etter at de overtok store deler av det statlige veinettet. Fylkene har innenfor sine rammer prioritert veibygging og vedlikehold høyt. Mye av veinettet som fylkene overtok i 2010 var i dårlig stand og med stort vedlikeholdsetterslep.

Heldigvis har velgerne talt, og deres stemmer vil nå gjøre en forskjell. Senterpartiet skal sikre at fylkesveier får folk trygt fram. Det krever at det utarbeides en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier, og at fylkeskommunene settes i økonomisk stand til å følge planen. Senterpartiet vil videre styrke arbeidet med å utbedre fylkesveger for tømmertransport. Flere steder i Valdres, veit vi og at skredsikring må tas mer tak i. Vi vil utarbeide skredsikringsbehovsrapporter hvert fjerde år for riks- og fylkesvei. Den neste bør være ferdig i 2023.

I Stortinget har Senterpartiet foreslått en opptrappingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene der Ap, SV og Rødt stemte for forslaget vårt. I alternativt statsbudsjett for 2021 foreslo vi 1,5 mrd. kroner mer enn regjeringen til fylkesveier. Nå jobber vi iherdig for å få til mest mulig i en mulig ny regjering.

Les også..

Laila

Stilte spørsmål om folkebadet

I kommunestyrets spørretime stilte Ola Jonny Fossholt (Ap) spørsmål om ...
Magdalena Aure

Ny fastlege tilsatt i Sør-Aurdal

Magdalena Aure (29 år), som kommer fra Leira, blir kommunalt ...
Ny kommunestyresal

Kommunestyret tilbake på Tingvoll

Smitteverntiltak har gjort at kommunestyret har hatt mange møter i ...
Logo Hedalen idrettslag

Hei, ski og fotballvenner!BEKJENTGJØRELSE 

En lang høst med fotball på Hedalen stadion er over. ...
Hedalen stavkirke

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste i Hedalen stavkirke søndag 24. oktober kl. ...
Sara og Felix. Foto: Christopher Linnerud

Hedølen Sara Kjensrud-Auren ble norsk ungdomsmester

Norsk ungdomsmesterskap for løshund ble arrangert tirsdag 19. oktober. Hovedbasen ...