Anne Britt og Magne Omsrud

Sterk ros til Hedalen barne- og ungdomsskole

Publisert av Arne Heimestøl 19.09.2021. Sist oppdatert 18.09.2021.

I torsdagens kommunestyremøte var barnevern satt opp som tema. Magne og Anne Britt Omsrud har vært fosterforeldre for en gutt fra 2016, og de hadde invitert seg selv til å fortelle kommunestyret om sine erfaringer.

Anne Britt og Magne har to voksne barn. De er nå et forsterket fosterhjem gjennom Frelsesarmeens barne- og familievern. Anne Britt får veiledning hver 14. dag – oftere i perioder når det er behov for det. Veiledning, kursing og måten de lærer å jobbe på, er gjennom såkalt traumebevist omsorg.

Litt av bakteppet for at ekteparet stilte opp i kommunestyret, er kritikk som har vært rettett mot Hedalen barne- og ungdomsskole. – Vi ønsker ikke å bagatellisere ting som ikke er bra – det finnes på alle skoler. Det vi vil få fram, er  at det også finnes utrolig mye positivt. Vi mener det er på sin plass å rose dem som jobber på Hedalen barne- og ungdomsskole. De fortjener kreditt!

God mottakelse

Før eleven startet på skolen, hadde Magne og Anne Britt en samtale med rektor. – Han møtte oss med et åpent sinn og velvilje. Dette viste han blant annet gjennom å bli med på skolen der gutten vår før gikk. Der fikk han møte alle samarbeidsparter. Rektor var positiv og la vekt på at utfordringene vi stod overfor, skulle vi sammen løse.

Ros vanket det også til veileder Karine fra Frelsesarmeen. – Hun har hele tiden stilt opp. Blant annet har hun hatt foredrag for lærere, assistenter, og foreldre gjennom FAU. Det er nå flere lærere ved skolen som har tatt kurs i traumebevist omsorg.

–  Vi har hele tiden hatt et tett og godt samarbeid med skolen. Lærere og andre ansatte kjemper for alle ungene – for at de skal ha en trygg hverdag på skolen. For vårt barn er den tryggheten og forutsigbarheten helt avgjørende for at han skal mestre.

Lytt til erfaringer

Magne og Anne Britt la vekt på at kommuneledelsen må lytte til erfaringer som skolens ansatte får. – De innehar og opparbeider seg mye kunnskap som må brukes på riktig måte. Vi mener også at viktigheten med et tett samarbeid mellom hjem og skole ikke må undervurderes.

Ekteparet avsluttet med å uttrykke håp om at de som velger å bli fosterhjem, ikke blir sett på som en belastning for skolen og kommunen. – Vi tar imot barn med utfordringer som kan være krevende for mange. De fleste har ekstra behov, men med riktig oppfølging kan vi bidra til å gi barn en unik mulighet for å lykkes videre i livet.

–  Vi har en gutt som på alle måter har blomstret opp siden han kom til oss. Han har en god og trygg hverdag på skolen som gjør at han mestrer skolen på en utrolig bra måte.

Les også..

Laila

Stilte spørsmål om folkebadet

I kommunestyrets spørretime stilte Ola Jonny Fossholt (Ap) spørsmål om ...
Magdalena Aure

Ny fastlege tilsatt i Sør-Aurdal

Magdalena Aure (29 år), som kommer fra Leira, blir kommunalt ...
Ny kommunestyresal

Kommunestyret tilbake på Tingvoll

Smitteverntiltak har gjort at kommunestyret har hatt mange møter i ...
Logo Hedalen idrettslag

Hei, ski og fotballvenner!BEKJENTGJØRELSE 

En lang høst med fotball på Hedalen stadion er over. ...
Hedalen stavkirke

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste i Hedalen stavkirke søndag 24. oktober kl. ...
Sara og Felix. Foto: Christopher Linnerud

Hedølen Sara Kjensrud-Auren ble norsk ungdomsmester

Norsk ungdomsmesterskap for løshund ble arrangert tirsdag 19. oktober. Hovedbasen ...