Asfaltarbeider på fv. 243 i Hedalen i 2021. Foto: Arne Heimestøl

Lengst i Innlandet i 2021

Publisert av Arne Heimestøl 17.09.2021. Sist oppdatert 16.09.2021.

– Strekningen fylkeskommunen asfalterer på fylkesveg 243 fra Storrustemoen til Hedalen stavkirke, er den lengste, sammenhengende asfalteringsstrekningen på fylkesveger i hele Innlandet fylke i år, sier byggeleder Ola Harald Lunde.

Onsdag inspiserte han arbeidene som Veidekke gjennomfører på oppdrag fra fylkeskommunen. Asfaltarbeidene koster ca. 13,8 millioner kr. I tillegg kommer utgifter til forarbeider for dekkfornyingen som nå gjennomføres.

Det er rundt 30 år siden denne delen av fylkesveg 243 i Hedalen sist ble asfaltert. Før utbedringsarbeidene startet i 2019, hadde forfallet kommet langt.

– Moro å kjøre på Hedalsvegen

Det er stor tilfredshet med vedlikeholdsarbeidene som er utført gjennom tre år. De som kjører drosje, merker godt at vegen har blitt jevnere og finere.

Ola Jonny Fossholt er drosjeeier og kommunestyrerepresentant. I kommunestyrets spørretime torsdag kom han med følgende kommentar: – Nå er det så moro å kjøre i Hedalen at vi gjerne tar noen turer ekstra på den ny-asfalterte strekningen. Tidligere kjørte vi gjerne i 40–50 km/t. Vi får minne hverandre om at vi skal kjøre forsvarlig på det som også er barnas skoleveg.

Ole Andreas Gunderhuset, Tove Fossholt Grøvslien og Arvid Fossholm. Foto: May Ingrid Gunderhuset

Forarbeider for dekkfornying

Våren og sommeren 2019 ble det ryddet skog langs hele vegstrekningen. Disse arbeidene hadde Valdres skog ansvaret for. Fjerning av skog og kratt nær vegbanen bidrar til tidligere snøsmelting og raskere tining av tele.

Skogrydding langs fv. 243. Foto: Arne Heimestøl

Høsten 2019 ble grøfterensking gjennomført på tre dager. Deretter startet arbeidene med å fjerne fjell i grøfter, utskifting av bærelag på strekninger som i sum var 600 meter veglengde, samt oppgradering av ca. 30 stikkrenner. Disse arbeidene hadde Brødrene Dokken ansvaret for.

Både i 2019 og i 2021 ble det gjennomført masseutskifting på flere korte strekninger enn det som først var planlagt.

– Det er viktig å fjerne vann fra veggrunnen, sier Ola Harald Lunde. Tiltakene er gjennomført etter prinsippet «godt nok». – Det er ikke ny veg vi bygger. Oppdraget er å gi vegstrekningen et skikkelig vedlikeholdsløft.

Masseutskifting nord for Steinbråtån i november 2019. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Asfaltarbeidene

Asfaltarbeidene var først planlagt gjennomført i 2020, men ble utsatt til 2021 og 2022. Stor var gleden i Hedalen da fylkeskommunen varsla at det hadde kommet ekstra midler slik at hele den 13,8 km lange vegstrekningen fra Storrustemoen til Hedalen stavkirke kunne bli asfaltert i 2021.

Det legges to lag med asfalt. Opprettingslaget har bidratt til at humper og dumper er så godt som fjernet. Nå legges slitelaget, og vegbanen blir enda mer jevn. I gjennomsnitt blir den nye asfalten 8 cm tykk.

– Det er solid arbeid Veidekke utfører, sier Lunde. Når dekklaget og avkjøringer har fått asfalt, vil prosessen ha tatt rundt fire uker.

Været har så langt vært godt. Når det regner, prioriterer vi arbeid på avkjøringer, sier Ole Øen, som er bas på Veidekke sitt lag i Hedalen.

Ole Øen og Ola Harald Lunde
Sverre Gustavsen kjører den 9,5 tonn tunge valsen. Dette fagarbeidet er en svært viktig del av asfaltarbeidet. Foto: Arne Heimestøl

Totalt skal det legges 170 kg asfalt per kvadratmeter vegbane.

10–13 store lastebiler frakter inntil 30 lass asfalt hver arbeidsdag fra Veidekke industrier sitt anlegg i Hønefoss til Hedalen, og arbeidene pågår fra ca. 06.00 til 18.00 de fire første dagene i hver uke.

Vegen er mellom 5,70 og 6,30 meter bred. Per løpemeter går det i snitt 1,054 tonn med asfalt. På hele strekningen vil det gå med ca. 14 500 tonn.

Noen steder blir det høye kanter mot grøftene. – Dette vil vi se på når det siste asfaltlaget er på plass. På slike steder kan det bli aktuelt med noe kantfylling, sier Lunde.

Vegmerking

Når asfaltarbeidene er fullført, blir det lagt på nye kantlinjer.

Les også..

Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Anita Vika Langødegård. Foto: Cathrine Dokken

Arrangement i aprilKUNNGJERING 

I april er det fleire arrangement på Sør-Aurdal folkebibliotek. På ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hyggelig samvær på Hedalsheimen

Foreningen Hedalsheimens venner har som formål å lage trivselstiltak på ...
Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering ...