Fra Norsk Massivtre

– En ekstremt framoverlendt bedrift

Publisert av Arne Heimestøl 04.08.2021. Sist oppdatert 04.08.2021.

Det sa nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, da han sammen med Rune Støstad, andrekandidat på Oppland Arbeiderparti sin valgliste til stortingsvalget, og Inger Torunn Klosbøle, tidligere ordfører i Nord-Aurdal og femtekandidat på Oppland Arbeiderpartis stortingsvalgsliste, besøkte bedriften Norsk Massivtre AS i Begnadalen tirsdag.

Denne gangen var fokus satt på bosetting, næringsliv i distriktene og klimapolitikk. Og i denne konteksten var nok Norsk Massivtre AS et godt valg.

Bedriften med 13 ansatte og en forventet omsetning i 2021 på ca. 14 millioner kroner er i vekst. Den planlegger utvidelse av produksjonslokalene og befinner seg i samme område som Begna bruk og trappefabrikken i Begna i Sør-Aurdal.

Fra venstre: Arild Øvergaard, Margrete Bjone Engelien, Reidar Schlytter, Bjørnar Skjæran, Inger Torunn Klosbøle, Rune Støstad og Trine Adde Hansebakken

– Tre er positivt, gjenbruk av tre er enda bedre

Daglig leder Arild Øvergaard og arkitekt Margrete Bjone Engelien tok imot tilreisende gjester og en rekke medlemmer i Sør-Aurdal Arbeiderparti.

– Sør-Aurdal er en skogkommune. Det meste av trevirket vi kjøper, kommer fra Begna Bruk, sa Øvergaard.
– I produksjonen vår har vi stort fokus på det grønne skiftet.

– Tre binder CO2. Det er bra, men vi går videre. I vår bedrift legger vi stor vekt på gjenbruk av tre. Dette får vi blant annet til ved at elementene vi produserer, er skrudd sammen. Dermed kan de lett demonteres når bygg skal rives – og brukes på nytt.

Øvergaard fortalte at de kjøper inn brukte trematerialer. Disse har gjerne blandet kvalitet, men når de gjenbrukes, kan de gis egenskaper som er tilpasset nye formål.

En større del av granstokken kan også brukes i massivtre. – Vi blander gjerne brukte materialer med nye, sa Øvergaard, som la til at gjenbruk har blitt særlig viktig ettersom prisene på trematerialer nærmest har eksplodert det siste året.

– Miljø tenker vi også når vi velger materialer til ytterkledning. Gran som har svært kort avstand mellom årringer, egner seg godt til ytterkledning. Slik kledning trenger ingen overflatebehandling i form av for eksempel beis eller maling.

Fra produksjonslokalet

17. juni 2020 mottok Norsk Massivtre AS Sør-Aurdal kommunes positivpris for 2020. – Det mener jeg var en velfortjent pris, sa Øvergaard, som har vært en ildsjel i bedriften fra dens forsiktige start for 13 år siden.

Fra venstre: Catrine Hagen, Reidar Schlytter, Magne Damslora, Bjørnar Skjæran, Trine Adde Hansebakken, Torunn Klosbøle, Roger Kjensrud, Rune Støstad og Ola Jonny Fossholt

Kompetansearbeidsplasser i distriktene

Øvergaard var også opptatt av tilrettelegging for sysselsetting. – Det finnes ingen utdanning i Norge der studenter lærer akkurat det vi driver med. Kanskje burde vi hatt en skole for det i Begnadalen?

– Jeg mener det er viktig at myndighetene tilrettelegger slik at det skal bli lokale miljøer for unge med høy utdanning som ønsker å bosette seg i området vårt. Det er en stor utfordring for flere bedrifter å skaffe kompetent arbeidskraft, sa Margrete Bjone Engelien.

Margrete Bjone Engelien og Arild Øvergaard

– Dette kan vi lære av

– Norsk Massivtre AS er en ekstremt framoverlent bedrift, sa Skjæran. – Arbeiderpartiet er opptatt av bosetting i distriktene. Skal vi få gjort noe med den utfordringen, er det viktig at vi spiller på lag med lokalt næringsliv. Nestlederen pekte ellers på at temaene som var tatt opp i orienteringen, bør drøftes i videre programarbeid.

Arild Øvergaard fikk et krus av Sør-Aurdal Arbeiderparti som takk for at orienteringen som var gitt.
Fra produksjonslokalet

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...