Fra åpning av utstillinga i Brakadokka

«Base Elg» åpnet

Publisert av Arne Heimestøl 27.06.2021. Sist oppdatert 27.06.2021.

«Base Elg» er et større prosjekt som Jan Warberg, Arild Haglund og Arild Bjørnstad har hatt hovedansvaret for. Lørdag ble det åpnet en utstilling i Brakadokka på Bautahaugen.

Samme dag ble et større nettsted lansert. I tillegg har Cato Skimten Storengen og Kjell Eriksen gjennomført en rekke intervju med etterkommere av noen av dem som var på Base Elg i Vassfaret i slutten av andre verdenskrig. Seinere i høst kommer det en film.

Forsvarsdepartementet har gitt økonomisk støtte til dette prosjektet.

Det var styreleder Odd Arne Klemmetsrud i Bautahaugen samlinger som stod for åpninga av den fysiske utstillinga i Brakadokka.

Historikk

Utover i okkupasjonsåret 1944 var situasjonen for den hemmelig militære organisasjon i Norge at det ikke var mangel på frivillige. Det var imidlertid stor mangel på

 1. ledere
 2. våpen og utstyr
 3. opplæring og trening

Motstandsorganisasjonens mangler kunne ikke avhjelpes på annen måte enn ved tilførsler fra de allierte. Det ble igangsatt luftbro fra England til Norge med våpen og materiell.

Rundt 200 allierte flymannskaper ofret sine liv i disse krevende flygningene. Et viktig element for å få maksimal effekt var de såkalte baseoperasjonene som del av de alliertes alternative operasjonsplan med kodebetegnelse RANKIN.

Ca. 40 flylaster ble sluppet i eller nær Vassfaret og Base Elg
Ca. 40 flylaster ble sluppet i eller nær Vassfaret og Base Elg

Dette skulle vise seg å bli den største allierte spesialoperasjon på Norge. Dette hadde som forutsetning ordnet, tysk kapitulasjon. Hvilket skulle vise seg å holde for Norges vedkommende våren 1945.

Den største av basene var ELG, som eksempelvis også la beslag på den sørlige halvdel av Sør-Aurdal kommune.

Få med deg utstillinga!

Bautahaugen samlinger har åpent torsdag-mandag kl. 12–16 i perioden 26.06–08.08. Her kan du få omvisning som blant annet omfatter Base Elg-utstillinga. Denne utstillinga er laget av Jan Warberg og nå avdøde Arild Bjørnstad.

Jan Warberg sammen med Elsa Lill Piltingsrud Strande, Ole-Magnus Strande og Berit Gamnes (datter til Bjarne Holt Larsen). Her hadde altså barn til noen av dem som var med på Base Elg møtt opp da utstillinga åpna. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra utstillinga i Brakadokka
Disse var noen av dem fikk med seg åpninga av utstillinga. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Jan Warberg
Jan Warberg har lagt ned et formidabelt arbeid både med utstilling og nettstedet som nå er publisert. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Nettstedet Base Elg

– Det er fire avdelinger i basen vi har bygget på nettstedet Base Elg, forteller Jan Warberg.

 1. TIDSLINJEN – er brukt som kalender for hendelser i perioden fra tidlig i 1943 til langt uti 1945. (Dette for å vise sammenhengen til tidligere operasjoner)

 2. KARTET – viser alle steder som er lagt inn i systemet, og under stedene finnes det informasjon om hendelser på det enkelte sted.

 3. PERSONER Det kan være personer som mangler, eller er feilskrevet, eller informasjon som kan være mangelfull eller skjev, jeg ber også om å få melding om slikt, slik at vi får rettet det opp. Målet er at nettstedet skal vise det vi har fått vite etter 1945 om hendelser, personer og steder.

 4. ANNEN INFORMASJON er brukt om hendelser som ikke har dato eller sted, og er inndelt i flere deler, faktainformasjon om de forskjellige områder, hvilke utstyr som var med i slippene, forskjellige operasjoner som ble iverksatt av SOE-Milorg – radiostasjoner som var aktive i området, samt en del bakgrunnsinformasjon av hendelser som førte frem til etableringen av Base Elg. Hendelsene som skjedde i området grep veldig inn i den øvrige del av Hjemmestyrene sitt arbeid, og mange deltakere var med «overalt».

  Det har derfor vært problematisk å avgrense prosjektet til selve Base Elg, og vi har dradd inn en god del fra Milorg D14 generelt, Ringerike, Halllingdal og noe ellers i Valdres og litt Hadeland.

  Til sammen gir hendelsene et godt bilde av det som skjedde – ved at aktører som deltok skrev ned sine historier og utga bøker fra krigens slutt og helt frem til nyere tid.

  Det å bruke øyenvitne skildringer gir prosjektet en helhet. Flere forteller også de samme hendelser, men fra forskjellige hoder, og får dermed frem mye mere detaljer i hendelsene enn det en enkelt ville klart.

Flere hendelser består derfor av fortellinger fra 3–6 personer, som opplevde det på hver sin måte. Det har her ikke vært noe mål å skrive noe nytt, men i størst mulig grad gjengi noe av det disse allerede har skrevet (OCR leste sider fra bøker etc.) og lagt link under slik at du kan lese videre i stoffet online fra bøker som er åpent lesestoff i Nasjonalbiblioteket.

Kun der det har vært nødvendig, er det skrevet en innledning som kan være omskrevet og forkortet i forhold til boken, før den egentlige fortelling starter. Bilder er oppgitt med referanse hvor de stammer bra, noe er fra nett, andre fra bøker. Det kan være henvisninger som mangler, gi meg i så fall melding på kontaktsiden under, så skal jeg rette.

Les også..

Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysfesten ved innledninga til advent

Sist lørdag var det lysfest ved Joker og på Bautahaugen. ...
Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...