fiber

Nytt bredbåndsprosjekt lagt ut på anbud – utbygging innen utgangen av 2022

Publisert av Arne Heimestøl 15.05.2021. Sist oppdatert 15.05.2021.

1171 tilskuddsberettigede boenheter og 860 potensielle abonnenter i Valdres er med i anbudskonkurransen som Innlandet fylkeskommune la ut på Doffin 30.4.2021. I Sør-Aurdal gjelder dette 51 tilskuddsberettigede adresser og 53 potensielle abonnenter.

Berørte adresser

I Hedalen er Åsli med. Grøvsvegen er nevnt, men bare med én tilskuddsberettiget adresse. Tilstøtende adresser i Øvrevegen som ikke fikk være med i Telenor sitt Hedalen nord-prosjekt, er holdt utenfor.

Sør i Begnadalen er flere adresser tatt med. Det samme kan vi se i Juvkamsvegen og Bagnskleive. På fylkeskommunens side leser vi at det bare er adresser med fastboende som kan få støtte.

Aktører

Tidligere har Valdres natur- og kulturpark administrert slike offentlig medfinansierte utbygginger. Nå er det Innlandet fylkeskommune som eier prosjektet, og Abakus as, som er en kompetansebedrift innen prosessbistand og juridiske tjenester innenfor offentlige anskaffelser, gjennomfører anbudsprosessen.

Konkurransen er del av Innlandet fylkeskommunes fellesutlysning av utbyggingsprosjekter med offentlige støttemidler til utbygging av bredbåndinfrastruktur.

Kommunene i Valdresregionen har til hensikt å inngå avtale med utbygger om utbygging av områdene som er angitt i konkurransegrunnlaget.

Om anskaffelsen og frister

Frist for å levere anbud er satt til 16. august 2021. Anskaffelsen er ikke delt opp i delkontrakter. Tilbyder må altså kunne ta hele utbyggingsoppdraget i Valdres.

Kontraktens varighet er satt til 04.10.2021–31.12.2022. Går alt som det skal, blir det trolig fiberutbygging i Åsli, Begnadalen sør og andre områder som er nevnt i prosjektet i løpet av 2022.

Kommersiell utbygging og utbygging med støtte

Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur. Offentlig støtte er midler fra stat, fylkeskommune eller kommune.

I Hedalen er det kun prosjektet Hedalen sør som er gjennomført med offentlig medfinansiering. Dette var det første fiberprosjektet i bygda. Tilkoblingsavgifta var her 3 990 kr, og det var Eidsiva bredbånd og SAE som stod for utbygginga som ble påbegynt i 2016.

På oppdrag fra Eidsiva bredbånd fullførte Vokks og SAE fiberutbygging til 45 adresser i Brunbakklia, Skolehagen og nært tilgrensende områder i 2018. Tilkoblingsprisen var 10 000 kr. Dette var et kommersielt finansiert prosjekt.

I 2018 ga Telenor tilbud til 410 adresser i Bagn, 135 i Reinli, 114 i Leirskogen, 167 i Begnadalen og 113 i Hedalen nord – til sammen 969 adresser. På grunn av kostnadssprekk ble noen adresser tatt ut av prosjektene. Dette var også et kommersielt prosjekt, og tilkoblingsavgiften var svært lav.

I disse dager gjennomføres utbygging i Midtbygda i Hedalen til 44 adresser. Her er det Eidsiva bredbånd som har gitt tilbud i et kommersielt prosjekt. Tilkoblingsprisen er 11 990 kr. Prosjektet skal være sluttført i september 2021.

I 2020 ble det klart at Telenor vant en anbudsrunde i Valdres. Denne omfattet 1696 adresser, og 160 av disse var i Sør-Aurdal. Følgende områder ble berørt: Liagrenda, Lundebygda, nedre del av Leirskogen, Begnadalen, Garthus, Åsebygda, Seterbygda, Kandbabygda, Briskeby og et område sør for Begna bruk (østsida). Denne utbygginga pågår fortsatt og skal være fullført i løpet av 2021.

Utenfor eller innenfor?

Bredbåndsutbygginga i kommunen har vært en tidkrevende prosess. Mange områder er dekket. De som er innenfor et område som er utbygd, kan etterbestille oppkobling.

– Bredbånd er en naturlig del av infrastrukturen i samfunnet, og fylkeskommunen skal bidra til bedre bredbåndsdekning i hele fylket, skriver fylket på sin hjemmeside. – God tilgang kan også gi innbyggere og hyttefolk mulighet til å utføre arbeid hjemme, og dermed kunne bo lengre fra arbeidsplassen eller være lenger på hytta.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...