Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Astrid Waller

Parallelle, digitale motorveier

Publisert av Arne Heimestøl 12.04.2021. Sist oppdatert 11.04.2021.

I Sør-Aurdal er det minst to aktører som bygger ut fiber; Telenor og Eidsiva bredbånd / Sør-Aurdal Energi AS. I noen grad bygger aktørene parallelle transportnett. Det fordyrer selvsagt utbyggingene, og det legger beslag på unødvendig mye areal i skogskommunen vår. Dette kan også skape grunnlag for monopol – manglende konkurranse.


Fibernett er også relevant når en skal bygge det nye 5G-nettet. Her må en samarbeide om master, og etter det vi vet, er det også samarbeid om fiberframføring til disse. Både Ice, Telenor og Telia har mobilsendere i kommunen.

Distrikts- og digitaliseringsminister svarer

Vi har stilt distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) følgende spørsmål:

Kan og bør de som bygger transportnett av fiber generelt sett pålegges å samarbeide om slik utbygging? Vil det i så fall deretter være mulig for bestillere, både offentlige og private kunder, å velge mellom flere leverandører?

Dette svarer ministeren i e-post til Hedalen.no:

«Bredbåndsmarkedet består av en rekke tilbydere som noen ganger konkurrerer over ulike bredbåndsnett i det samme området. Konkurranse er i utgangspunktet en fordel fordi det som regel fører til bedre tjenester og lavere priser. Samtidig betyr det at det i noen tilfeller bygges nett med delvis overlappende infrastruktur. Jeg kan imidlertid ikke se at dette fører til monopol på tjenesten. Tvert imot.

Utbygging med flere alternative traseer kan også bedre nettilgangen for folk, ved at det begrenser skadevirkninger av utfall i nettene. I noen tilfeller kan det av kostnadshensyn være hensiktsmessig å samarbeide om hele eller deler av traseen i transportnettet, og slikt samarbeid kan noen ganger være en forutsetning for at det blir etablert nett. Vi ser det imidlertid ikke som aktuelt å pålegge slikt samarbeid.

Samarbeid om utbygging må i alle tilfelle gjøres innenfor rammene av konkurranseloven, og må ikke innebære konkurranseskadelig samarbeid.Dersom det er snakk om utbygging av nett med offentlige tilskudd, er det viktig at slike prosjekter ser flere områder i sammenheng, der dette er hensiktsmessig. Her må i så fall de lokale myndighetene som er ansvarlige for de offentlig støttede prosjektene, sørge for at prosjektene lyses ut samlet eller at flere områder samles i ett prosjekt, slik at man får mest mulig utbygging for de offentlige midlene. I den statlige ordningen for bredbåndsstøtte, hvor fylkeskommunene har tatt over forvaltningsansvaret for midlene, er det et krav om at prosjektene skal lyses ut samlet, enten som ett stort prosjekt, eller som flere underprosjekter, men da med samtidig utlysning.»

Ny lov

I svarbrevet opplyses følgende:

En ny lov som trådte i kraft i fjor sommer, bredbåndsutbyggingsloven, gir for øvrig mulighet for en utbygger til å anmode om samordning av anleggsarbeider og gjenbruk av eksisterende infrastruktur for utbygging av bredbåndsnett. På Nasjonal kommunikasjonsmyndighets hjemmeside finnes informasjon om bredbåndsutbyggingsloven og en informasjonsvideo som forklarer nærmere hvordan loven legger til rette for kostnadseffektiv utbygging av bredbånd:  

Transportnett for SAE/Eidsiva og Telenor
Telenor henger fiberkabel opp i telefonstolper. SAE henger fiber i høyspentlinjer og strømstolper i lavspentnettet. Noen steder ligger fiberen i bakken.

Les også..

Arkivbilde fra 2012. Her er det fem leiligheter for demente. Foto: Arne G. Perlestenbakken

De nære ting. En virkelighetsnær fiksjon.YTRING 

Her om dagen traff jeg en kjenning ved butikken. Av ...
Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...