Heidi

Nedsatt hørsel og bruk av høreapparat

Publisert av Heidi Strandbråten Kjensrud 06.04.2021. Sist oppdatert 05.04.2021.

Jeg er født med nedsatt hørsel. Jeg syntes høye lyder, sånn som i gymsalen på skolen, skolekjøkkenet og andre steder der det er ekko, er ekle, og de skjærer inn i ørene – langt inn i.

Jeg bruker høreapparat på begge ørene og får vondt i hodet på skolen når det er mye støy og bråk. Slikt gjør meg urolig.

Hørsel

Hørsel er evnen vi har til å oppfatte lyd. Høresansen hos mennesket er knyttet til øret, og omfatter oppfattelsen av lyd, sansingen av lydbølger og trykkbølger. Hos mennesket er det bølger i luften som påvirker høresansen, og vi oppfatter lyd med frekvens fra cirka 20 Hertz til cirka 20000 Hertz og med et lydtrykk som er omentrent en milliondel av atmosfæretrykket.

Hørselshemming

Hørselshemming er nedsettelse av hørselen fra ganske lett, kanskje forbigående nedsettelser til fullstendig døvhet.

Hørselshemming forekommer ofte og i alle aldere, men øker med årene. Hørselshemming kan være medfødt på grunn av arv, skader i fosterlivet eller skader ved fødselen, eller den kan komme på grunn av sykdom i øregangen, mellomøret eller det indre øret, hørselsnerven med hjernens hørebaner.  Den kan også skyldes økende alder, såkalt alderstunghørthet, støypåvirkning eller hodeskader.

Det blir skilt mellom to hovedtyper hørselshemming:

  • Mekanisk eller ledningstyper, der årsaken sitter i den mekaniske delen av øret, det vil si øregangen eller mellomøret.
  • Oppfattelsestype, der årsaken sitter i det indre øret, hørenerven eller hørebanene i hjernen.

Høreapparat

Høreapparat

Høreapparatene inndeles i to hovedgrupper:

  1. Kroppsbårne apparater: Mikrofon og forsterker med batteri er bygd sammen i en kasse som festes i lomme, kjolekant, BH, også videre. Ledning fører fra kassen til telefon i øret.
  2. Hodebårne apparater: Mikrofon, forsterker med batteri og telefon er bygd sammen i en kasse som for eksempel kan være en brillestang, en spesialutformet bøyle som henger bak øret, eller en propp som sitter i øret (alt-i-øret-apparat).

Høreapparatet har tre hoveddeler:

  1. Mikrofon, som omformer lydbølgene til elektriske signaler.
  2. Signalbehandler med batteri, som forsterker de elektriske signalene fra mikrofonen. Foruten å forsterke signalene kan den også endre signaler på forskjellig vis som en tilpasning til hørseltapet. I digitale høreapparater er det også muligheter for å endre det innkommende signalet på andre måter, for eksempel bare forsterke tale og filtrere bort støy.
  3. Lydgiver eller telefon, som omformer de forsterkede elektriske signaler til lydbølger, eventuelt vibrasjoner.

Bruk av høreapparat

Et høreapparat er svært følsomt for de akustiske forholdene der det anvendes, og for støy. Best resultat oppnås i stille omgivelser og rom med kort etterklangstid, som for eksempel en stue med stoppede møbler, trepaneler på veggene og «myk» himling.

Når hørselen er nedsatt på begge ørene, og begge har nytte av forsterkning, er det som regel en fordel å bruke to høreapparater, helst hodebårne. Det er også mulig å bruke to telefoner som er forbundet med kroppsbåret apparat, ved hjelp av såkalt Y eller V- snor.

Telespole

Bruk av høreapparatets telespole betyr at den talende kommer nær opptaksmikrofonen. Dermed unngår man at de akustiske forholdene i rommet får stor betydning for lydkvaliteten, og at støy blandes med det ønskede signalet, slik det skjer når høreapparatmikrofonen er opptaksmikrofonen i større rom.

 Vedlikehold

Et høreapparat er bygd opp av små og skjøre deler. Spesielt er mikrofonen og telefonen følsomme for støt og fuktighet. Det er viktig å følge råd om bruk og vedlikehold for å hindre forstyrrelser og brudd i apparatet. Husk å beskytte høreapparat mot fall, harde støt og sterkt solskinn.

Øreproppen må renses regelmessig, for eksempel ved skylling i lunkent vann eller såpevann. Øreproppens kanal må alltid holdes fri for ørevoks. Ørevoks som har sett seg fast i kanalen, kan fjernes med en piperenser.  

Alle rengjøringsprosessene skal alltid utføres med øreproppen fjernet fra høreapparatet, eventuelt telefonen. Batterier som er ubrukt, fjernes med en gang fra apparatet. Når apparatet ikke brukes, må alltid på/av- bryteren slås av, og batteriet bør helt tas ut av høreapparatet.

Kilde

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...