Nytt storsykehus

Vil ha nytt storsykehus på Moelv

Publisert av Arne Heimestøl 30.03.2021. Sist oppdatert 29.03.2021.

Avstander ble et sentralt tema da kommunestyret sist torsdag skulle utforme høringssvar til foreslått sykehusstruktur. Sør-Aurdal kommune mener storsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua, Moelv.

En sekundær løsning for kommunens innbyggere vil være en løsning med tettere samarbeid med Ringerike sykehus i Viken.

Kommunestyret vurderer videreføring av dagens struktur som en dårlig løsning.

– Nei til Mjøsa rundt

Før jul kom Helse Sør-Østs styringsgruppe med sin anbefaling: Det nye sykehuset i Innlandet, Mjøssykehuset, bør legges til Brumunddal. Akuttsykehuset bør være på Lillehammer, anbefaler de. I januar 2019 vedtok Helse Sør-Øst at det skal bygges et nytt sykehus i regionen.

Det er stor enighet i Valdres om hvor det nye storsykehuset bør plasseres. – Valdres sier nei til mer «Mjøsa rundt», sa ordfører Marit Hougsrud da hun orienterte kommunestyret om saksgangen den siste tiden. – Vi sier ja til Mjøssykehuset ved Mjøsbrua, og det bør være så stort og komplett som mulig.

Dette bør kombineres med desentraliserte spesialisthelsetjenester og satsing på prehospitale tjenester. For Valdres er Valdres lokalmedisinske senter svært viktig.

Eksempler på reiseavstander

Innlandet har 370 603 innbyggere. Nedenfor gir vi noen eksempler på reiseavstander og reisetider til et eventuelt nytt storsykehus på Moelv.

StedReiseavstand til MoelvBeregnet reisetid
Hedalen, Søbekkseter122,2 km1 time og 57 min 
Bagn90,6 km1 time og 23 min
Beitostølen147,1 km2 timer og 15 min
Tyin i Vang189 km2 timer og 47 min 
Fagernes109 km1 time og 39 min
 Skjåk213,4 km 2 timer og 55 min
Tolga236,6 km 3 timer og 19 min 
 Bjorli240 kom 3 timer og 13 min 


Ifølge dokumentet Prosjektrapport – konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF vil reisetiden fra et punkt på vestsiden av Mjøsbrua til Brumunddal (som har blitt en alternativ plassering) være på 9 minutter når ny E6 fra Moelv til Øyer står klar i 2025 (24).

Tilbakemelding på fire spørsmål

Sør-Aurdal kommune har denne tilbakemeldingen på Helse Sør-Øst RHF sine spørsmål knyttet til høring av prosjektrapport og samfunnsanalyse:

 1. Sør-Aurdal kommune mener at SI ikke har tilstrekkelig spisskompetanse samlet på de ulike akuttsykehusene i dagens struktur. Det er en utfordring at pasienter blir sendt rundt til ulike sykehus for å få adekvat behandling.

  Dette gjelder spesielt på områdene lungemedisin, onkologi, gynekologi, radiologi og psykiatri. De prehospitale tjenestene er ikke tilstrekkelige i Valdres, og det er behov for styrking av disse. For Valdres er lokalmedisinsk senter en viktig del av det helhetlige helsetilbudet, og det er behov for å utvikle innholdet og tjenestene i disse.


 2. Den primære strukturen mener vi bør være et nytt storsykehus med akuttfunksjon plassert ved Mjøsbrua, Moelv, ellers elektive- og akuttsykehus som prosjektrapporten beskriver.

  Dette kombinert med en styrking av de prehospitale tjenestene ved storsykehuset og lokalmedisinske sentra. Dette vil gjøre det lettere å rekruttere fagpersonell, samt samle og utvikle spisskompetanse som vil komme pasientene til gode.

  En sekundær løsning for Sør-Aurdal kommune sine innbyggere vil være en løsning med tettere samarbeid med Ringerike Sykehus i Viken. Vi vurderer videreføring av dagens struktur som en dårlig løsning.


 3. Til pkt.1 i prosjektrapporten: Sør-Aurdal kommune mener storsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua, Moelv.

  Til pkt. 9 i prosjektrapporten: Sør-Aurdal kommune støtter utvidet satsning på lokalmedisinske sentra, jamfør saksframlegget. Det lokalmedisinske sentret bør utvikles til en arena for samhandling med kommunene i området.

  Til pkt. 10 i prosjektrapporten: Sør-Aurdal kommune støtter punktet om å videreutvikle distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Elverum, Gjøvik, Hadeland, Hamar, Lillehammer, Otta, Tynset og
  Valdres.


 4. Sør-Aurdal kommune ser det som vesentlig å sikre at storsykehuset blir plassert ved Mjøsbrua, Moelv, samt styrke prehospitale tjenester både med antall enheter og kompetanse. For Valdres er det viktig med styrking av virksomhet og funksjoner ved lokalmedisinsk senter.

Saksgangen

Helse Sør-Øst RHF hadde altså invitert kommunene til høring av prosjektrapporten og samfunnsanalysen før saken legges fram for styrebehandling. Høringsfristen var 26. mars 2021.

– Det er mange som blir berørt av de endringene som er foreslått, og vi vil lytte til alle stemmer i debatten før vi skal legge frem en beslutningssak for styret, uttalte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus i en artikkel på Sykehuset Innlandet sin side.

I protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF datert 8. mars 2019 leser vi at konseptfase skal starte i 2021, forutsatt at den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet HF er slik at det kan etableres økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå for byggeplanene. Planleggingsrammen er 8,65 milliarder kroner (2018-kroner).

Styrene i Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet er nå orientert om saken på sine styremøter i desember 2020. Etter møtene med kommunene og høringsrunde skal saken styrebehandles av de respektive styrene. Statsråd Bent Høie skal deretter komme med en beslutning.

Les også..

Hedalen Røde Kors

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Hedalen Røde Kors på Lokalet lørdag ...
Klar for rumpeldunkkamp

Kampen over Ompalompa

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Illustrasjonsbilde fra Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Mattilsynet vil ha et ord med i laget

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat ...
Ingvild Aaserud. Foto: Jørn Søderholm

Petimeter og motorsag-instruktør

Ingvild Aaserud har bodd i Hedalen. Hun har jobbet med ...
Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...