Korona

Korona: Slik gjør vi det i Sør-Aurdal nå

Publisert av Arne Heimestøl 13.03.2021. Sist oppdatert 13.03.2021.

Smitten i Norge øker. 13 sør-aurdøler, har siden pandemien startet, fått påvist korona. Ingen er registrert smittet nå, men i nabokommunen Ringerike er opp mot 3000 personer i karantene. Muterte virus, som lettere smitter, er én av årsakene til økt smitte i Norge.

Sammen med Sør-Aurdal kommune har Hedalen.no per 12.3. laget en oversikt over hvilke nasjonale og lokale regler og anbefalinger som gjelder akkurat nå. Vær oppmerksom på at disse kan bli endret på kort varsel.

Nederst i denne artikkelen tar vi også med regjeringens anbefalinger for påsken.

Anbefalinger for hele landet

Kilde: Nasjonale smitteverntiltak

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere.
  Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Regler for hele landet

Kilde: Nasjonale smitteverntiltak

Private sammenkomster og arrangement

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Anbefalinger i Sør-Aurdal kommune

Disse kommer i tillegg til nasjonale anbefalinger

 • Bruk munnbind når det er vanskelig å holde minst 1 meters avstand til andre i offentlige rom. Kommunen planlegger å gå ut med anbefaling om bruk av munnbind inn mot påske.
 • Unngå unødvendige reiser ut av kommunen.
 • Benytte hele åpningstiden til butikkene for å unngå store ansamlinger der det er vanskelig å overholde avstand og smittevernregler.

Regler i Sør-Aurdal kommune

Møter

 • Alle møter, styremøter, årsmøter og andre skal ha påmelding og deltagerlister.

Begrenset bruk av kommunale bygg

Det er åpnet opp for aktiviteter i kommunale bygg for barn og unge opp til 20 år med smittevernregler gitt i Helsedirektoratets veileder. Det åpnes ikke opp for inneaktiviteter for personer over 20 år i kommunale bygg. Møteaktiveter i kommunale bygg er fortsatt begrenset til kommuneinterne møter, med begrenset antall.

Besøk på Sør-Aurdalsheimen, Hedalsheimen og Solbraut

– Det blir praktisert litt ulikt ved bo- og servicesentrene i kommunen, Solbraut og Hedalsheimen. Ved Solbraut ringer besøkende på dørklokken til den de skal besøke og beboer har selv kontroll på hvem som har vært på besøk. Ved Hedalsheimen kontaktes personalet ved bemannet bofellesskap for å loggføre besøk jf smittesporing. Fellesareal er ved kun forbeholdt beboere og ansatte, opplyser Bodil Øyhus Pihl.

Kirkelige handlinger

Regjeringens anbefalinger for påsken

Det er snart påskeferie, og i den forbindelse kommer regjeringen med anbefalinger for hvordan ferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Les også..

Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Anita Vika Langødegård. Foto: Cathrine Dokken

Arrangement i aprilKUNNGJERING 

I april er det fleire arrangement på Sør-Aurdal folkebibliotek. På ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hyggelig samvær på Hedalsheimen

Foreningen Hedalsheimens venner har som formål å lage trivselstiltak på ...
Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering ...