Marit Hougsrud, Ragnhild Kvale og Svein Erik Vold

KommuneøkonomiYTRING 

Publisert av Marit Hougsrud, Ragnhild Kvale og Svein Erik Wold 30.11.2020. Sist oppdatert 07.12.2020.

Vi har nok en gang en anstrengt kommuneøkonomi. Vi har hatt store endringer i demografi de siste årene, mens kommunes tjenester er organisert som før. Vi vil derfor minne om at vi har brukt ostehøvel i våre tjenester i mange år, og nå sier økonomisjefen vår at vi ikke har ost igjen. Det må vi som folkevalgte ta på alvor.

Det viser seg svært vanskelig å finne løsninger i det foreslåtte budsjettet uten å bruke av fond eller uten strukturendringer. Fondet vårt var på under en million i 2007, og har etter dette møysommelig lagt på seg til å bli et sunt og trygt fond på rundt 35 millioner kroner. For oss blir det helt feil å bruke av disse midlene til å saldere budsjettet.

Så hva står vi igjen med da? Vi må jobbe smartere, vi må være oppfinnsomme i de ulike sektorene. Vi tror også at vi i løpet av de kommende økonomiplanperiodene også må se på strukturendringer innen helsesektoren. Helsebudsjettet for 2021 er svært stramt, og det er lagt inn en god del kutt. Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet budsjettet og vedtakene herfra er tydelige i forhold til helsesektoren, og også noe vi må ta hensyn til.

Men akkurat nå er det skolesak som brenner. Igjen. Og for å presisere: Vi syns også at skolesaken er vanskelig, og vi har stor forståelse og respekt for at det finnes ulike syn på saken.

Nei, vi sparer ikke mye med å legge ned skoler. Men vi sparer litt, og litt hjelper også. Men det aller viktigste er at vi ønsker å gi et så godt tilbud til alle elevene i Sør-Aurdal som mulig. Vi har tro på at ved å samle ressurser vil vi kunne gi et bedre tilbud til flere.

I vårt valgprogram står det at vi ønsker et fullverdig skoletilbud i øvre og ytre del av kommunen. Det står vi fortsatt ved. Vi har ikke skiftet ham, slik lederen i avisa Valdres påstår.

Vi vil også presisere at det hos oss er lov å være uenig. Vi håper virkelig ikke at noen av våre kommunerepresentanter blir utsatt for press og trusler. Vi har vært tydelige på at det skal være lov å stemme etter egen overbevisning, og det kommer vi også til å gjøre.

Til slutt vil vi minne om at BoLyst ikke bare handler om å få folk til å flytte hit, men like mye om å trives der man bor. Vi tror at det enkleste og viktigste grepet vi kan gjøre for vår kommune er å gjøre de som bor her i Sør-Aurdal fornøyde. Da vil vi kunne anbefale ungene våre å komme tilbake. Da vil også ungene våre ha lyst til å komme tilbake. Vi må bli kommunen med masse BoLyst!

For noen uker siden kom en klok mann med en oppfordring på Facebook. Oppfordringen gikk til alle som er glade i Sør-Aurdal:   

 «Tenk positive tanker. Si positive ord. Gjør positive gjerninger. Og det positive gror.»

Den oppfordringen tar vi!

Kommunestyrerepresentanter for Senterpartiet i Sør-Aurdal

Svein Erik Wold (gruppeleder)

Ragnhild Kvale (lokallagsleder)

Marit Hougsrud (ordfører)

Les også..

Montørene

Benkevarmere erstatter rørovner

Bagn kyrkje og Hedalen stavkirke har brukt rørovner til oppvarming. ...
Alfred Bjørlo

På tide å ta ME-sjuke på alvorYTRING 

ME er ein sjukdom som påfører dei som vert råka ...
Hedalen stavkirke ved juletider

JulekonsertBEKJENTGJØRELSE 

Det blir julekonsert i Hedalen stavkirke lørdag 17. desember kl. ...
På toppen mellom Surtind og Storausttjern

Løypebidrag sesongen 2022–2023YTRING 

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella! Først vil vi si ...

Bildeglimt fra lysfest og julegrantenning

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner hadde invitert ...
Renovasjon

Sendt på høring uten tallgrunnlag

I formannskapets budsjett- og økonomiplan for 2023–2026 leser vi at ...