Bad

Kan koste deg dyrt

Publisert av Arne Heimestøl 17.11.2020. Sist oppdatert 10.03.2021.

Er du knyttet til ett av de kommunale vannverkene, kan det lønne seg stort å følge med på vannforbruket. Fra og med 2020 skulle alle ha fått installert vannmåler. Mange har fått det, og ved nyttår skal den enkelte forbruker lese av egen måler.

Heretter skal privathusholdninger betale en fastavgift + forbruksavgift på vann og avløp. Fastavgiften er 7 500 kr inklusiv moms så lenge en bruker mindre enn 300 kubikkmeter per år. I tillegg betaler en 95 kr per kubikkmeter vann.

Hva er normalforbruket?

Kommunen opplyser at gjennomsnittlig vannforbruk i en husstand med to personer er på rundt 100 kubikkmeter.

Rørlegger Asle Ivar Lie forteller at i hans bransje regner en et normalforbruk på 200 liter per person per dag. Det betyr et slikt årsforbruk med dagens betalingsordning i Sør-Aurdal:

  • 1 person: Årsforbruk: 73 kubikkmeter. Årsgebyr: 14 435 kr
  • 2 personer: Årsforbruk: 146 kubikkmeter. Årsgebyr: 21 370 kr
  • 3 personer: Årsforbruk: 219 kubikkmeter. Årsgebyr: 28 305 kr
  • 4 personer: Årsforbruk: 292 kubikkmeter. Årsgebyr: 35 240 kr

– Ille

Tor Ingar Nordby bor i Skolehagan i Hedalen. Denne uka leste han av vannmåleren i huset sitt. Den viste et forbruk på 200 kubikkmeter på et år. – I husstanden vår er det to personer. Jeg glemte å skru av vanninga i hagen en gang i sommer. Det er nok litt av forklaringa på det høye forbruket vårt, sier han.

– Men boblebadet ditt vil du kanskje fortsatt bruke, spør vi.

– Det tar jeg meg nok ikke råd til, nei! Regninga jeg har i vente på nyåret, blir ille nok!

Tor Ingar Nordby
Tor Ingar Nordby

Oppgjørets time kommer!

For 2020 har kommunen stipulert forbruk for den enkelte husstand. Ved nyttår skal forbrukerne rapportere. Har en brukt mer enn stipulert forbruk, må en altså betale 95 kr ekstra per kubikkmeter overforbruk.

Råd om vannsparing

– En utett pakning i et toalett kan gjøre at vann renner hele tiden. Dette kan øke vannforbruket svært mye, sier rørlegger Asle Ivar Lie.

– Ved å ha et bevisst forhold til vannforbruket kan man redusere utgiftene til både strøm og vann i husholdningen, leser vi på nettsiden Råd om vannsparing.

  • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da bruker du atskillig mindre vann og energi enn om du fyller et badekar med flere hundre liter varmtvann.
  • Det kan gå tapt så mye som 400 kubikkmeter gjennom en cisterne som renner. Hvis det suser/renner i toalettet, bør du derfor utbedre forholdet.
  • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann), men likevel nok vann til å bli ren. For en familie som til sammen dusjer 20 minutter hver dag, vil spart energi dessuten utgjøre ca. 1200 kroner i året.

Les gjerne mer i Råd om vannsparing.

Få abonnenter

Det er 370 abonnenter, og kommunen, som har installert vannmåler i alle sine bygg, betaler for eget forbruk. Å fylle bassenget i den nye svømmehallen vil trolig koste ca. 28 500 kr eks. mva. Da legger vi til grunn at bassenget har en gjennomsnittsdybde på 1,5 m.

Vann er det mer enn nok av i Sør-Aurdal. Utfordringen er at vann- og avløpstjenesten fram til nå ikke fullt ut har vært selvfinansiert. Dette skyldes blant annet at for få brukere er knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet.

Les også..

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...
Hedalen helselag

Har du et luftgevær til salgs?ANNONSE 

Helselaget har luftgevær som vi bruker på 13. dagsbasaren. Nå ...