Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Kjære kommunestyrerepresentanter, kommunedirektør og skoleadministrasjonen i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Publisert av Begnadalen Bygdeutvalg 12.11.2020. Sist oppdatert 12.11.2020.

Begnadalen Bygdeutvalg ønsker med dette å støtte seg til de mange innslagene det er kommet som kritiserer forslaget i budsjettet om skolenedleggelse av Begnadalen skole og Hedalen ungdomsskole. Det er mange gode argumenter som kommer frem i disse innslagene, så vi skal ikke repetere alle de her.

Et klart flertall av de vi har snakket med, ønsker fremdeles skole i bygda. Dette kommer også veldig godt frem i spørreundersøkelsen FAU hadde. 100 % svarte og over 70 % i favør behold skole. Noe administrasjonen også ser ut til å ikke ta stilling til i det hele tatt, er konsekvensene en skole- og barnehagenedleggelse kan ha for bygda Begnadalen og ikke minst kommunen. Hva med innflytting, for ikke å snakke om utflytting? Vi vet at det ikke kan settes konkrete tall på dette, men slike muligheter må likevel tas med i evalueringen. De kan gjøre store endringer i tallet for innsparingen.

For ca. et år tilbake ble saksbehandlingen av budsjettet sterkt kritisert fra flere parter. Særlig når det gjaldt de mulige skolenedleggelsene. Det var vel også mye grunnet budsjettprosessen at nettopp skolesaken ble utsatt, og kommunestyret ønsket et bedre grunnlag for å kunne ta en bestemmelse i denne saken.

Skolenedleggelser er igjen er med i budsjettet. Men er det noen grunn for at politikerne våre har noe bedre grunnlag til å kunne ta en avgjørelse nå? Det virker ikke slik utfra alt vi leser og hører! Endring vi kan se, er bare at nå skal enda mer legges ned. Barnehagen i Begnadalen, som var lovet fredet i forrige runde, skal også bort.

Bydgeutvalget har vært i kontakt med fylkesmannen med spørsmålet: «Er det noen retningslinjer fra fylkesmannen på hvordan prosessen rundt en skolenedleggelse skal være?»

«En mulig skolenedleggelse skal aldri bestemmes utfra et budsjett, men skal alltid fremlegges som en egen sak til kommunestyret. Videre skal alltid forslaget legges ut til høring med høringsfrist. Alle som kan bli berørt av en mulig skolenedleggelse, skal kunne gis mulighet til å kunne uttale seg, og dette skal komme frem i sakspapirene. Det er først etter fristen og gjennomgang av alle innlegg at en mulig skolenedlegging endelig kan vedtas i kommunestyret». (kortversjon)

Dette kommer også frem hos Utdanningsdirektoratet og utdanningsloven.
Slik vi tolker dette, kan ingen skolenedleggelse vedtas nå! Vi vet dokumentet er å finne på kommunens hjemmeside om du vet hvordan du vil lete det frem. Men dette er ikke å legge ut offentlig for å be om høringsuttalelser!

Ja, mange har uttalt seg, og flere blir det sikkert. Men det er fordi vi hører og leser om budsjettforslaget og ikke fordi kommunen har lagt ut dokumentet til høring og offentlig gått ut og bedt om uttalelser.

Barnas rettigheter er heller ikke overholdt! Kommunen skal ta hensyn til hva som er best for barn i alle avgjørelser som kan bety noe for barn. Det står i barnekonvensjonen artikkel 3. Videre har barn rett til å bli hørt i alle saker som betyr noe for dem. Det står i barnekonvensjonen artikkel 12. Har barna blitt spurt om hva de vil?

Barnekonvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven og har status som norsk lov!

Vi mener også at tiden fra desember til skolestart 2021 er for kort til å kunne gjennomføre en god flytting av elever. Særlig slik situasjonen er i landet og kommunen nå med pandemien. Planen som ble lagt i fjor med besøk mellom skolene for at barna skulle kunne bli bedre kjent, er vel lite gjennomførbar nå.
Vi ber om svar på følgende spørsmål:

  • Er budsjettet og skolenedleggings forslaget lagt ut til høring? Når ble det i så fall gjort, og med hvilken høringsfrist?
  • Er alle lovpålagte retningslinjene for skolenedleggelse fulgt, og hvor i saksdokumentene kommer de frem?
  • Hvordan tenker administrasjonen at prosessen frem til skolestart 2021 nå skal kunne bli gjennomført på en god måte for barna om skolene skal nedlegges etter dette skoleåret?

Kjære alle dere i kommunestyret.
Når dere kommer til punktet om skolenedlegging, ber vi dere være tøffe og gjøre det rette. Forkast rådmannens forslag.
Kommunedirektøren og administrasjonen er ansatte i kommunen, og de kommer selvfølgelig med sine forslag på hvordan de mener kommunen bør styres. Men det er dere som er valgt inn av oss for å bestemme.

Styret Begnadalen Bygdeutvalg V/ leder Hans Allergoth

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...