Kommunestyret nov

Skolesak skapte høy temperatur

Publisert av Arne Heimestøl 06.11.2020. Sist oppdatert 07.11.2020.

Opposisjonen ville i kommunestyret sist torsdag ha saken om rehabilitering av Bagn skule utsatt, men ble nedstemt.

Kjell Eriksen (TPK) hadde forberedt et lengre innlegg. Det gjengir vi her:

«Jeg har jo ingen historie som kommunepolitiker, og blir derfor urolig når jeg leser argumentene. Sitat: «Kommunen har ynskt å vente med denne rehabiliteringen til etter at Sør-Aurdalshallen vart bygd.»

Kjell Eriksen (TPK)
Kjell Eriksen (TPK)

Og sitat: « Dei fleste tiltaka her er avvik på lover og forskrifter.»

Jeg spør meg da: Hvordan kan vi ha ventet i sju år med å utbedre slike feil?

Jeg hadde egentlig bestemt meg for aldri å nevne Sør-Aurdalshallen i kommunestyret, for den står der, og vi må prøve å utnytte den investeringa så bra som mulig, men når denne saken kommer opp, må jeg berøre det som mange snakker om seg imellom, men ikke i dette rommet.

En meget idrettsinteressert sør-aurdøl som sogner til Bagn, sa til meg. «Idrettshallen er ikke god bygdeutvikling, ikke fordi den ikke er flott og ikke vil bli brukt, men fordi den legger beslag på for store ressurser i en liten kommune som vår. Noe som vil gå ut over andre tjenester i årene som kommer.»  Når vi stadig på nytt kommer tilbake til nedlegging av skoler for å spare noen få hundre tusen kroner, så vil folk som meg tenke at vi allerede nå ser at han har rett.

Er det slik at de som er politikere i dag, blir bondefanget av økonomien fordi politikere tidligere ikke har hatt nok og riktig informasjon når de har fattet vedtak?

Nå opplever jeg at dette kommunestyret er bondefanget av tidligere feil og dårlig arbeid både fra administrasjonen og kommunestyrene. Jeg er klar over at vi må gjøre noe med Bagn skule, men jeg synes ikke vi i dag kan godta en investering på 12 millioner kroner uten at vi vet mer.

F.eks. kunne jeg tenkt meg et estimat på hva vi kan spare i driftsutgifter  hvis vi i stedet for å bruke 12–15 millioner på å restaurere skolen, og allikevel sitte med en gammel, umoderne skole, bygger nytt til erstatning for det vi nå skal pusse opp.  

Da kan vi se hva som er lønnsomt sett i et 40-års-perspektiv.  Kanskje blir vedtaket det samme som det vi er bedt om å fatte i dag, men da gjør vi det på et solid grunnlag. Kommer vi om et par år i en situasjon der vi blir presentert et prosjekt om ny barnehage som vi «må ha»?  Hadde det ikke vært lurt å tenke helhet når vi planlegger?

Kanskje kunne vi bli litt visjonære og tenke:  Kan vi skaffe eksterne midler hvis vi bygger nytt med et klart miljøfokus? Hva med å bygge nytt og bruke massivtre som vil sylte ned mye CO2 (noe jeg mener vi burde gjort med hallen for øvrig). 

Kunne en slik satsing skaffe oss eksterne midler? Det ville i alle fall skaffet oss positiv omtale og markedsført kommunen på en måte som den generasjonen vi gjerne vil ha hit, ville like. Og det ville gi en nøkkelbedrift god pr. og omsetning.»

Det ble to gruppemøter i forbindelse med saken. Her er opposisjonen samlet.
Det ble to gruppemøter i forbindelse med saken. Her er opposisjonen samlet.

Trine Adde Hansebakken (Ap) understreket at hun ønsker det beste både for elever og ansatte på skolen. Deretter reiste hun spørsmål om taket på bygget er godt nok. – En tilleggsbevilgning på 4,9 millioner nå er problematisk. Vi må ha bedre informasjon før vi bevilger mer penger.

Olav Kristian Huseby (H) mente at det var helt i orden å ta ett prosjekt om gangen.
– Det ser ut til at vi kommer i mål med rammene som var satt for hallen, og nå må vi kunne stole på det som er lagt fram med hensyn til kostnader for rehabilitering av Bagn skule.

Fra gruppemøte i H og Sp
Fra gruppemøte i H og Sp

Roger Kjensrud (Ap) fulgte opp med å vise til at kommunens økonomi ikke er god.
– Går vi inn på en slik tilleggsbevilgning, får vi igjen saken som økt driftsutgift i et budsjett der vi vet vi må spare. Hva er finanskostnadene for en slik økning?

Dette svarte kommunedirektøren på. – Legger vi beregninger fra gjeldende økonomiplan til grunn, koster et lån på 1 million kroner oss ca. 65 000 kroner i avdrag og renter per år.

Representanter fra administrasjonen samlet seg på gangen i forbindelse med ett av gruppemøtene
Representanter fra administrasjonen samlet seg på gangen i forbindelse med ett av gruppemøtene

– Det er ingen tvil om at vi ønsker å utbedre Bagn skule, sa Finn Olav Teslo (Ap). – Men anbudsprosessen må ikke styre kostnadsnivået. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke fikk vite hvor mye dyrere rehabiliteringen blir.

Ola Jonny Fossholt (Ap) viste til at samme sak hadde blitt behandlet for et års tid siden. – Jeg kjenner meg lurt når vi nå får en kostnadssprekk på 4,9 millioner kroner. Det meste av investeringer skjer i Bagn.

– 4,9 millioner kr er mye ekstra penger, sa Gunnar Heiene (FrP). – Vi har ikke fått signaler om en slik prisøkning før nå. Så får vi høre at kommunen har gjort beregninger som stemmer med anbudene. For kommunestyret hadde vært bra å ha samme informasjon.

Saksbehandler Oddleiv Juvkam ga Heiene rett i dette. – Jeg forstår at kommunestyret burde ha vært orientert.

Svein Erik Vold var én av svært få i Senterpartiet som tok ordet i saken. – Det er anbudet som er fasiten. Jeg mener vi har fått den informasjonen vi trenger.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp) la til at en utsettelse kunne føre til ytterligere kostnadsvekst.

Etter to gruppemøter ble saken tatt opp til votering. Kjell Eriksen (TPK) hadde fremmet følgende forslag til vedtak:

Utbedringen av Bagn skule utsettes til kommunestyret har bedre grunnlag for å ta en avgjørelse. Saken tas opp første eller andre møte 2021.

Dette forslaget fikk 9 stemmer og falt.

Kommunestyret vedtok med 10 mot 9 stemmer følgende:

Kommunestyret aukar ramma til rehabilitering av Bagn skule med 4,9 mill. kr ved bruk av låneopptak. Dette vert innarbeidd i økonomiplanen.

Forslag til merknad fra Sp/H ble enstemmig vedtatt:

Kommunestyret ber administrasjonen sjekke ut mulige tilskuddsordninger for å finansiere prosjektet.

Les også..

Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...