Marit Aabye Fossholt

Kommunetorget

Publisert av Arne Heimestøl 23.10.2020. Sist oppdatert 23.10.2020.

Flere ansatte i kommunen var invitert til kommunestyremøtet torsdag 22.10. De inviterte fikk anledning til å presentere seg selv og sin arbeidsplass.

Hedalen.no har invitert dem til å sende inn presentasjonene de la fram. Møtet var ikke videooverført, og vi mener det er viktig at flere kan få lese det som ble delt i møtet.

Marit Aabye Fossholt jobber i hjemmetjenesten

Jeg heter Marit Aabye Fossholt, jeg er sykepleier i hjemmetjenesten ytre del.
En fantastisk jobb!

Hjemmetjenesten består av sykepleiere og helsefagarbeidere som hjelper personer i deres egne hjem eller i en omsorgsbolig. Tjenesten får man etter å ha søkt og fått tildelt dette.

Det er forskjell på hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Hjemmesykepleie er helsehjelp i form av personlig egenpleie, ernæring, hygiene, medisinsk oppfølging, forebygging, funksjonstrening og sykepleieprosedyrer.

Hjemmehjelp gir praktisk bistand i hjemmet som gulvvask, sengeskift og klesvask.

Vi jobber alltid alene og selvstendig. Det er viktig at vi har kunnskap og mot til å stå i de situasjonene som oppstår.

Noen positive ting med den fine jobben min:

 • Den er variert, uforutsigbar og spennende. En arbeidsdag for meg kan starte med at jeg hjelper noen med å få trekt på strømper og få i seg medisiner, noen trenger hjelp til en dusj, noen til å smøre frokost. Jeg må kanskje ringe legekontoret for å avklare noe i forhold til en medisinliste. Ta en telefon til pårørende, og bestille bleier til en pasient. Veilede en kollega i å sette insulinsprøyte, og skifte på en stomi.
  Iløpet av en arbeidsdag må vi være forberedt på at en pasient har endret almenntilstand. Kan det være et tegn på en infeksjon? Eller akutt sykdom?
 • Jobben min er givende.
  Hjemmetjenesten gir meg muligheter til å utvikle meg, ved å ta kurs og øke kompetansen. Kommunen har kjøpt inn rettigheter til digital kompetanseheving via NHI, (norsk helse informatikk).
  Noen kurs blir pålagt av arbeidsgiver, disse kompenseres med betaling av halvparten av medgått tid, dersom jeg ikke kan finne rom i allerede oppsatt arbeidstid.
 • Avdelingsleder tilrettelegger turnusen min. Min sjef tilrettelegger for at jeg som småbarnsmor kan få kabalen til å gå opp. Den travle avdelingslederen min stopper opp og spør hvordan det går med meg og viser forståelse.

Utfordringer med jobben min:

 • Samhandlingsreformen.
  Flere kommer hjem tidligere, og hjemmesykepleien må ofte på kort tid stille opp og utføre oppdrag fra sykehuset.
 • Økonomi.
  Det spares på alt som ikke er direkte lovpålagt, og det brukes penger på ting som ikke gagner tjenesten (kartlegging av tidsbruk i tjenesten). Det settes ikke av nok penger til ressurser og materiell.
  • Arbeidssko må vi selv kjøpe for egne penger.
  • Arbeidsjakker, dvs. ytterjakke og fleecejakker har vi betalt med gavepenger vi har fått og satt på kommunelogoen.
  • Leasing bilene våre, dvs. arbeidsplassen vår. De må vi selv vaske hvis vi får tid. Bilene blir ofte ikke vasket innvendig i løpet av hele leasingavtalen.
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand.
  Det spares inn på dette til det minimale og det som blir igjen, delegeres videre til hjemmesykepleien. Det er økt etterspørsel på hjemmehjelpstjenester, både fra pasienten selv og pårørende.
  Oppgaver som jeg som sykepleier i hjemmetjenesten daglig må utføre fordi dere velger å skjære ned på hjemmehjelp er: klesvask, renhold, rydding, boveiledning. Er det ikke lurere å heller øke antall hjemmehjelpsstillinger slik at vi kan hjelpe hverandre og utnytte hverandres sterke sider?
 • En siste utfordring må være ledelsen.
  Min avd.leder har mye ansvar og flere oppgaver enn noen gang. Tilstedeværende ledere over henne hadde gjort jobben min enda bedre!

Les også..

Tingvoll

Statsforvalteren følger med

Statsforvalteren har sendt brev til samtlige kommuner i Innlandet. Temaet ...
Henriette. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tilbud forsvinner: Ville dø – nå smiler Henriette

Da Henriette byttet ut medisinering med miljøterapi, slapp de tunge ...
Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby

Årets skisesong er allerede godt i gang

Vi har et løypelag i bygda som alle, både bygdefolket ...
Fra venstre; Daniel Kolstad Gimle, Valdres sommersymfoni Katrine Celius, Frikar Knut Aastad Bråten, Hilme Undertegnede, Kjell Eriksen, Hedalen kulturfestival Julia Helgesen, Visit Valdres Katharina Sparstad, Valdres natur- og kulturpark Fotograf Inger-Marie Gunderhuset

Nettverksmøte i Hedalen

Festivalene i Valdres har siden 2008 hatt et eget nettverk. ...
Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...