Haakon Boie Ludvigsen

Turbulent oppstart på budsjettarbeidet

Publisert av Arne Heimestøl 20.10.2020. Sist oppdatert 20.10.2020.

I en ytring på Hedalen.no forteller leder i Sør-Aurdal arbeiderparti, Reidar Schlytter, at kommunedirektøren foreslår nedleggelse av barneskoletilbudet i Begnadalen, ungdomstrinnet i Hedalen og barnehagen i Begnadalen.

Det er ikke lagt fram noen sak på kommunens hjemmeside som varsler dette. Derimot har kommunestyrepolitikerne fått innlogg i dataverktøyet Framsikt. Det er her opplysningene er hentet ut.

Hedalen.no har spurt kommunedirektøren om vi kan få lesetilgang til samme informasjon som det politikerne nå får. Det har kommunedirektøren sagt nei til.

Kommunestyremøtet torsdag 22.10.

Kommunestyret er innkalt til møte i C-blokka på SAUS førstkommende torsdag. Bakgrunnen for flyttinga, er smittevernhensyn. Kommunestyresalen blir for liten. Møtet blir ikke videooverført.

Med bakgrunn i nettsiden Fysisiske møter i folkevalgte organer på Kommunenes sentralforbund sin side, har Hedalen.no stilt følgende spørsmål til ordfører Marit Hougsrud (Sp):

Det er innkalt til kommunestyremøtet kommende torsdag. Hvordan vil kommunen tilrettelegge for at de som ønsker det, kan overvære møtet? Er lokalet stort nok, eller bør møtet streames?

Bakgrunn for spørsmålet var dette utdraget fra nettsiden vi ga lenke til ovenfor:

Må tilrettelegges for publikum
Den midlertidige forskriften lemper på kravet til møteoffentlighet, men denne forskriften gjelder ikke for tradisjonelle, fysiske møter i folkevalgte organer. Det betyr at det må tilrettelegges for at også publikum kan overvære møtet. Tradisjonelt har dette blitt løst ved at det er tilhørerplasser i møterommene. Dette kan være utfordrende i dagens situasjon, og det kan være et godt råd å vurdere om møtelokalet er stort nok, og om øvrige smitteverntiltak er gjennomførbare. Om nødvendig bør det vurderes om andre større og eventuelt mer tilgjengelige møtelokaler kan benyttes.

Dersom det ikke er mulig eller tilrådelig med fysiske møter ut fra et smittevernhensyn, må det være et absolutt krav at møtet streames direkte slik at de som ønsker det kan overvære møtet.

Kilde

«Møtet på torsdag er åpent for de som ønsker det. Det er god plass i C-blokka, og vi vil tilrettelegge så godt vi kan for de som eventuelt kommer. Når det gjelder streaming bør dette utredes framover. Det ser ut til at vi må holde møtene våre i C-blokka framover, så vi må se på mulighetene for å få til dette» skriver ordføreren i e-post til redaksjonen.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dokumentinnsyn

Ifølge møteinnkallingen skal kommunedirektøren og kommunalsjefer gi en presentasjon av budsjettutkast kl. 12.00 torsdag. Etter dette er det lagt opp til et timelangt gruppemøte.

Vi har spurt kommunedirektøren om vi kan få innsyn i dokumentene som blir brukt når budsjettutkastet skal presenteres.

«Det «øyeblikksbildet» som presenteres til kommunestyrets representanter i torsdagens møte kan du få en utskrift av. Det vil ikke bli oversendt noe utkast av dette dokumentet til deg før enn i etterkant av møtet», svarer kommunedirektøren.

Ikke fulgt opp

I budsjettmøtet 17. desember 2019 vedtok kommunestyret følgende:

«For å imøtekomme de økonomiske utfordringene i økonomiplanen ber vi om at administrasjonen legger fram en tiltaksliste med tydelig oversikt over konsekvenser. Alle områder og tjenester skal gjennomgås uavhengig av tidligere vedtak. Denne legges fram for kommunestyret i mai.»

Kommunestyret har ikke fått noen sak på dette, og vi har stilt kommunedirektøren følgende spørsmål:

Når og hvordan skal dette vedtaket følges opp?

«Ang spørsmål om tiltak etc vil de tiltakene administrasjonen presenterer bli konsekvensvurdert i budsjettframlegget til formannskap og kommunestyre. Vi er fortsatt i prosess med utarbeidelse av dette. Grunnen til at dette ikke er levert innen fristen er forklart til KS og FS tidligere og er betinget i Covid-19», svarer kommunedirektøren i e-post til Hedalen.no.

Les også..

Tårnagenter

Kirkene i Sør-AurdalBEKJENTGJØRELSE 

Husk felles Tårnagent- og Lys Våken-helg 18.–19. februar for Hedalen ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 8. februar møtes vi ved Kroken kl. 11.00. Vi ...
Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge i kor?BEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelse tirsdag ...
Ragnar Garli

Trenger vi TPK?YTRING 

I en periode der de store verdensbegivenhetene påvirker dagliglivet i ...
Jønnes

Verdien av privat næringsliv – vår velferdYTRING 

Industrien og de private bedriftene i Innlandet vet bedre enn ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Hobby/strikkekafe på Fjellsyn tirsdag 7. februar kl. 19.00 til 21.00.