Haakon Boie Ludvigsen

Turbulent oppstart på budsjettarbeidet

Publisert av Arne Heimestøl 20.10.2020. Sist oppdatert 20.10.2020.

I en ytring på Hedalen.no forteller leder i Sør-Aurdal arbeiderparti, Reidar Schlytter, at kommunedirektøren foreslår nedleggelse av barneskoletilbudet i Begnadalen, ungdomstrinnet i Hedalen og barnehagen i Begnadalen.

Det er ikke lagt fram noen sak på kommunens hjemmeside som varsler dette. Derimot har kommunestyrepolitikerne fått innlogg i dataverktøyet Framsikt. Det er her opplysningene er hentet ut.

Hedalen.no har spurt kommunedirektøren om vi kan få lesetilgang til samme informasjon som det politikerne nå får. Det har kommunedirektøren sagt nei til.

Kommunestyremøtet torsdag 22.10.

Kommunestyret er innkalt til møte i C-blokka på SAUS førstkommende torsdag. Bakgrunnen for flyttinga, er smittevernhensyn. Kommunestyresalen blir for liten. Møtet blir ikke videooverført.

Med bakgrunn i nettsiden Fysisiske møter i folkevalgte organer på Kommunenes sentralforbund sin side, har Hedalen.no stilt følgende spørsmål til ordfører Marit Hougsrud (Sp):

Det er innkalt til kommunestyremøtet kommende torsdag. Hvordan vil kommunen tilrettelegge for at de som ønsker det, kan overvære møtet? Er lokalet stort nok, eller bør møtet streames?

Bakgrunn for spørsmålet var dette utdraget fra nettsiden vi ga lenke til ovenfor:

Må tilrettelegges for publikum
Den midlertidige forskriften lemper på kravet til møteoffentlighet, men denne forskriften gjelder ikke for tradisjonelle, fysiske møter i folkevalgte organer. Det betyr at det må tilrettelegges for at også publikum kan overvære møtet. Tradisjonelt har dette blitt løst ved at det er tilhørerplasser i møterommene. Dette kan være utfordrende i dagens situasjon, og det kan være et godt råd å vurdere om møtelokalet er stort nok, og om øvrige smitteverntiltak er gjennomførbare. Om nødvendig bør det vurderes om andre større og eventuelt mer tilgjengelige møtelokaler kan benyttes.

Dersom det ikke er mulig eller tilrådelig med fysiske møter ut fra et smittevernhensyn, må det være et absolutt krav at møtet streames direkte slik at de som ønsker det kan overvære møtet.

Kilde

«Møtet på torsdag er åpent for de som ønsker det. Det er god plass i C-blokka, og vi vil tilrettelegge så godt vi kan for de som eventuelt kommer. Når det gjelder streaming bør dette utredes framover. Det ser ut til at vi må holde møtene våre i C-blokka framover, så vi må se på mulighetene for å få til dette» skriver ordføreren i e-post til redaksjonen.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dokumentinnsyn

Ifølge møteinnkallingen skal kommunedirektøren og kommunalsjefer gi en presentasjon av budsjettutkast kl. 12.00 torsdag. Etter dette er det lagt opp til et timelangt gruppemøte.

Vi har spurt kommunedirektøren om vi kan få innsyn i dokumentene som blir brukt når budsjettutkastet skal presenteres.

«Det «øyeblikksbildet» som presenteres til kommunestyrets representanter i torsdagens møte kan du få en utskrift av. Det vil ikke bli oversendt noe utkast av dette dokumentet til deg før enn i etterkant av møtet», svarer kommunedirektøren.

Ikke fulgt opp

I budsjettmøtet 17. desember 2019 vedtok kommunestyret følgende:

«For å imøtekomme de økonomiske utfordringene i økonomiplanen ber vi om at administrasjonen legger fram en tiltaksliste med tydelig oversikt over konsekvenser. Alle områder og tjenester skal gjennomgås uavhengig av tidligere vedtak. Denne legges fram for kommunestyret i mai.»

Kommunestyret har ikke fått noen sak på dette, og vi har stilt kommunedirektøren følgende spørsmål:

Når og hvordan skal dette vedtaket følges opp?

«Ang spørsmål om tiltak etc vil de tiltakene administrasjonen presenterer bli konsekvensvurdert i budsjettframlegget til formannskap og kommunestyre. Vi er fortsatt i prosess med utarbeidelse av dette. Grunnen til at dette ikke er levert innen fristen er forklart til KS og FS tidligere og er betinget i Covid-19», svarer kommunedirektøren i e-post til Hedalen.no.

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...