Anette Hansen

Velferdsteknologi i Sør-Aurdal

Publisert av Anette Hansen 22.09.2020. Sist oppdatert 22.09.2020.
«For å kunne stole på teknologien, må man ha bra nok nett.»

Jeg heter Anette Hansen, er utdannet sykepleier, og har jobbet som prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet i Sør-Aurdal kommune siden august 2019.

Jeg vil fortelle litt om betydningen av å ha bra nett/signal hjemme hos seg. I forbindelse med velferdsteknologi er dette viktig for at man kan kunne stole på teknologien.

Medisindispensere

Nå er vi i oppstartsfasen med å få ut medisindispensere i kommunen. Etter en kartlegging er det per i dag bestilt 10 slike i første omgang i Sør-Aurdal kommune.

Det vi ser, er at vi må vite at det er signal/nett på dispenseren (og hos brukeren) for at den skal kunne gi varsel når det er «tid for å ta medisiner», og for at ansatte og evt. pårørende kan få varsel om for eksempel «ikke tatt medisin». Dette er helt avgjørende at dette fungerer som det skal, før evt. nye brukere kan ta i bruk en slik dispenser.

Må være trygt

Dette handler om at pasienten/brukeren skal føle seg trygg og ivaretatt (på lik linje som tidligere), og for at ansatte/pårørende skal kunne stole på at det.

Det samme gjelder for de som skal ha trygghetsalarm/klokke med GPS-sporing, digitalt tilsyn, videokonsultasjon og ulike sensorer som skal gi varsel til ansatte og evt. pårørende. Da ser vi også viktigheten av at signalet/nettet er oppe og går.

For at vi skal få gjennomført dette, må vi først og fremst ta en kartlegging hos hver enkelt bruker for å se om dette kan gjennomføres, og om teknologien er til å stole på i forbindelse med en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).

Fiber

Jeg håper og tror at alle i kommunen kan få tilgang til fiber etter hvert. Det er viktig med bredbånd med høy hastighet, og jeg mener at dette bør bygges ut mer og mer.

Jeg håper alle har lært litt av Covid-19 situasjonen, og at det kan være lurt å tenke gjennom viktigheten av å ha bra nok nett hjemme hos seg. Jeg tenker også i forbindelse med videokommunikasjon, det å kunne være sosial i disse tider – det må være både trygt og godt å vite at man har mulighet til å gjøre dette når man vil.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse/hjelpemidler som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, selvstendighet, sosial deltagelse, og teknologi som styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom.

Nettbrett for kontakt med pårørende og helsetjenesten. Robotstøvsuger.

Det kan også være:

  • Støtte til pårørende
  • Forbedret tilgjengelighet og kvalitet på tjenestetilbudet
  • Forebygge behov for eksempelvis innleggelse i institusjon

Målet med innføringen av velferdsteknologi er at tjenestemottakeren skal oppnå bedre livskvalitet ved hjelp av trygghetsskapende teknologi og teknologi som bidrar til økt mestring.

Utover høsten 2020 og i 2021 vil det bli implementert mer og mer ny teknologi i kommunen. Jeg vil gi en statusrapport på dette etter hvert som det kommer ut.

Omsorgsutfordringer

Vi har fem framtidige omsorgsutfordringer som Sør-Aurdal kommune må forholde seg til:

  • Nye yngre brukergrupper
  • Flere eldre med hjelpebehov – eldrebølgen kommer
  • Knapphet på frivillige omsorgsytere og helse- og sosialpersonell
  • Manglende samhandling og medisinsk oppfølging
  • Mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov

For å kunne løse framtidige utfordringer må kommunen utvikle nye løsninger, både i organiseringen av tjenestene, den faglige kompetansen og i bruken av ny teknologi.

Velferdsteknologi kan bidra til at innbyggeren som ønsker det, kan bo hjemme lenger, og den kan øke livskvaliteten blant befolkningen fordi de dagligdagse gjøremål mestres og gir innbyggeren trygghet og selvstendighet.

Eksempler på velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier ut i fra hvilke behov de skal løse, og hvordan de kan gi støtte for brukere, pårørende og tjenesteytere.

Flere av eksemplene blir ikke nødvendigvis tilbudt av kommunen, men skal illustrere hvilken teknologi som finnes.

Trygghetsskapende teknologi

Trygghetsalarm (med GPS-sporing), alarmsensorer/falldetektorer, videotilsyn.

Mestringsteknologi

Medisindispenser, videokommunikasjon, kroppssensorer for å måle aktivitet og andre vitale data, kalenderstøtte, mobil trygghetsalarm med lokaliseringsmulighet.

Utrednings- og behandlingsteknologi

Egenmåling med biomedisinske sensorer, opplæringsvideoer, videokommunikasjon for helseoppfølging, nettbrett med applikasjon for egenrapportering.

Teknologi for økt velvære

Smarthusteknologi, memo ved redusert hukommelse

Ta kontakt!

Mange venter for lenge med å ta velferdsteknologi i bruk. For å få full nytte av løsningene er det klokt å komme i gang mens dette kjennes enkelt å forstå og lære.

Velferdsteknologi er en tjeneste som tildeles etter søknad og behov. I noen tilfeller er det mulig å søke hjelpemiddelsentralen om disse hjelpemidlene (den som skal søke må da ha en varig, nedsatt funksjon). Det er også mulig å kjøpe mye privat.

Ta kontakt hvis du lurer på noe av dette.

Det står også mer informasjon om velferdsteknologi på Sør-Aurdal sin hjemmeside (denne vil bli oppdatert jevnlig).

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...