Hedda-hytte

Hedda-hytte

Hevig-hytte

Hedvig-hytte

Hedda Hytter AS har byggeklare tomter

Søbekkseter Hyttegrend

I Søbekkseter Hyttegrend er det flotte vestvendte selveiertomter med helårsvei, strøm, vann og avløp.

Søbkekkseter Hyttegrend

Foto: Hedda Hytter

Skurveknatten

I ca. 850-900 meters høyde har Hedda hytter lagt ut høystandard selveiertomter.

Skurveknatten

Foto: Hedda Hytter

Tubbegarden

Tubbegarden hyttegrend ligger i Fledda hytteområde. Tomtene ligger idyllisk plassert med friområde rundt hver tomt, vel 900 moh.

Hytte på solrik tomt. Foto: Harald Arne Haugen

Hytte på solrik tomt. Foto: Harald Arne Haugen