Tomtefelt i Hedalsfjella

To av de første hyttene i feltet

To av de første hyttene i feltet

Hedalen Løypelag kjører opp 12 mil med høystandardløyper

Hedalen Løypelag kjører opp 12 mil med høystandardløyper

Hellsenningen inviterer til både båtliv, fiske og bading

Hellsenningen inviterer til både båtliv, fiske og bading

Bærplukkere setter gjerne pris på Hedalen og Hedalsfjella

Bærplukkere setter gjerne pris på Hedalen og Hedalsfjella

Snøen kan komme i november og ligge ut april

Snøen kan komme i november og ligge ut april

I venstre del av bildet ser du løypa som går til Søbekkseter

I venstre del av bildet ser du løypa som går til Søbekkseter

Hellsenningsberget

Kontakt: Nils Ivar Grøv | E-post: firmapost@groev.no | Mobil: 95 02 26 85

 

Er dette din drømmetomt?

Hellsenningsberget har byggeklare, solrike tomter. Her kan du selv velge hytteleverandør og byggemåte innenfor de rammer som områdeplanen og reguleringsbestemmelsene har fastsatt. Hyttefeltet er koblet til strømnettet.

  • Hedalen løypelag kjører opp et høystandard løypenett på 12 mil. Løypa går gjennom tomtefeltet.
  • Det er gode fiskemuligheter i blant annet Hellsenningen og Helsæren.
  • Foreningen Hedalsfjella administrer småviltakt i fjellet.

 

Hyttetomter i Helsenningberget

Hellsenningsberget med utsikt mot Hellsenningen

Hellsenningen

Utsikt mot Hellsenningen og Hellsenningsberget (høyre del av bildet). Foto: Dagfinn Heimestøl