Rapport fra Hedalen løypelag

Fra løypemaskina

Mye snø er vi glade i, men det gir også utfordringer. Mye og utfordrerne kjøring og løse løyper er en konsekvens. Første helga etter nyttår var det så mye nysnø at vi måtte avvente kjøring. Fire lange dager påfølgende uke gikk med til å komme igjennom nettet, da med flere kjøringer. Så langt denne sesongen…

Les mer

Løypebidrag sesongen 2022–2023YTRING 

På toppen mellom Surtind og Storausttjern

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella! Først vil vi si takk! Takk for innbetalinger forrige sesong. Dere som bruker skiløypene, har vært flinke til både å tegne medlemskap og betale løypebidrag. Løypelaget vårt er en ideell forening som baserer seg på frivillighet og dugnadsinnsats, og som finansieres gjennom løypebidrag, medlemskap, sponsorbidrag og noe tilskudd. Det…

Les mer

Frivillighet og dugnadYTRING 

Jannicke Hexum og Stig Grydeland

2022 er frivillighetens år. Frivillighet Norge koordinerer et nasjonalt prosjektet med deltakere fra frivillige organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og næringsliv. Året markeres med arrangementer over hele landet. Overordnede mål med Frivillighetens år 2022: Få få flere med i frivilligheten! Gjøre flere arenaer tilgjengelige! Skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet! Frivillig…

Les mer

Løypekjøring sesongen 2021–2022

Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby

Løypenettet til Hedalen løypelag er om lag 12 mil, vi har én løypemaskin og fire snøscootere. Løypemaskinen bruker fra 12 til 15 timer på hele runden. Snøscooterne brukes til vedlikeholdskjøring og enkelte scootertraseer. Når værforholdene tillater det, kjører vi i helger, vinterferie og påskeferie. For å få kjørt opp hele løypenettet til helger kjøres løypene…

Les mer