Frivillighet og dugnadYTRING 

Jannicke Hexum og Stig Grydeland

2022 er frivillighetens år. Frivillighet Norge koordinerer et nasjonalt prosjektet med deltakere fra frivillige organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og næringsliv. Året markeres med arrangementer over hele landet. Overordnede mål med Frivillighetens år 2022: Få få flere med i frivilligheten! Gjøre flere arenaer tilgjengelige! Skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet! Frivillig…

Les mer

Løypekjøring sesongen 2021–2022

Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby

Løypenettet til Hedalen løypelag er om lag 12 mil, vi har én løypemaskin og fire snøscootere. Løypemaskinen bruker fra 12 til 15 timer på hele runden. Snøscooterne brukes til vedlikeholdskjøring og enkelte scootertraseer. Når værforholdene tillater det, kjører vi i helger, vinterferie og påskeferie. For å få kjørt opp hele løypenettet til helger kjøres løypene…

Les mer