På toppen mellom Surtind og Storausttjern

Løypebidrag sesongen 2022–2023YTRING 

Publisert av Stig Grydeland, leder i Hedalen løypelag 07.12.2022. Sist oppdatert 07.12.2022.

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella! Først vil vi si takk! Takk for innbetalinger forrige sesong. Dere som bruker skiløypene, har vært flinke til både å tegne medlemskap og betale løypebidrag.

Løypelaget vårt er en ideell forening som baserer seg på frivillighet og dugnadsinnsats, og som finansieres gjennom løypebidrag, medlemskap, sponsorbidrag og noe tilskudd. Det vesentlige er det frivillige løypebidraget og medlemskap.

Selv om mange bidrar med en uvurderlig innsats, har vi store kostnader knyttet til bl.a. drift av maskinpark og utbedring av traseer på sommerstid. Ny løypemaskin har vært en stor investering, men har vært en nødvendig forbedring.

Vi håper derfor dere fortsatt vil bidra. Vi er avhengige av dere. Løypebidraget er kr 1200, men alle bidrag mottas med takk!
Kto.: 6185.05.30490
Eller til Vippsnr: 79 630

Er du ikke medlem og kunne tenke deg å bli det, blir vi enda gladere. Medlemskapet innebærer at du kjøper et medlemsbevis og betaler et engangsbeløp på kr 3000. Dette gjør du ved å sende en e-post til loypelag@hedalen.no.

Kr 3 000,- pr. medlem innbetales ved tegningen til Hedalen Løypelag, 3528 HEDALEN.
Konto nr. 6185 05 30490. Husk å merke tydelig med navn, adresse og svært gjerne e-postadresse.

Med håp om nok en fin skivinter!

Styret i løypelaget

Les også..

Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysfesten ved innledninga til advent

Sist lørdag var det lysfest ved Joker og på Bautahaugen. ...
Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...