Oppdatering fra kommunen onsdag 16.8.

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Det er dessverre avdekket noe forurensing i vannet tilknyttet renseanlegget i Bagn. Kokepåbudet vil derfor fortsatt gjelde. Som et ekstra sikkerhetstiltak vil vannet bli kloret. Det blir gitt beskjed når vannet blir friskmeldt.  Alle boliger i Spangrudfeltet er nå frigitt.   Alle kommunale og fylkeskommunale veier er nå åpne.   Gangbruene Grimsrudbrua og Piltingsrudbrua har…

Les mer

Oppdatering fra krisestaben

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Oppdatering kl. 15.30 Det er meldt en del nedbør i morgen tirsdag. Vi har vært i kontakt med geolog. Hans vurdering er at det har vært lite nedbør de siste døgnene, og at det derfor er en annen situasjon nå enn det var forrige uke. Vi vil følge med på avrenning og på bekker i…

Les mer

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune

Parkeringsplassen ved Sør-Aurdalshallen

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune skal nå revideres for ny planperiode 2024–2027.   Formålet med trafikksikkerhetsplanen er å ha en planmessig og målrettet innsats i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Planen har fokus på forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i tillegg til fysiske trafikksikkerhetstiltak på veier og plasser. Den skal være et styringsdokument for kommunens trafikksikkerhetsarbeid i tiden fremover og…

Les mer

Ikke la hunden din jage viltet!

Hund

Det har kommet mye snø den siste tiden og det er vanskelige forhold for mange viltarter. Vi oppfordrer derfor alle hundeeiere til å være ekstra oppmerksomme i tiden som kommer og passe nøye på hundene sine, slik at rådyr og annet vilt ikke jages unødvendig. En jagende hund kan slite ut rådyr i den høye…

Les mer

Koronavaksine – tilbud om oppfriskningsdose til aldersgruppen 65–74 år og eldre

Vaksinering

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer i aldersgruppen 65–74 år og eldre som har fått 3 doser, kan få en ny oppfriskingsdose dersom de ønsker det.  Oppfriskingsdosen kan bli gitt tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  Om du har gjennomgått korona, skal det gå 3 uker fra tilfriskning til oppfriskningsdose. Ønsker du slik oppfriskingsdose?  Vi vil i…

Les mer

Nytt regelverk for strømstøtte til frivillige organisasjoner

Illustrasjonsbilde mast

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023. I første tilskuddsperiode desember 2021–mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. I perioden april 2022–mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Les hele artikkelen her.

Les mer

Søknadsfrister kulturmidler og forslag kulturpris

Sør-Aurdal kommune

Frivillige lag og foreninger i Sør-Aurdal kommune søke om: Kulturmidler til drift av laget. Søknadsfrist 1. april Tilskudd til kulturformål/arrangement. Søknadsfrist 1. mai Kulturpris Skriftlig forslag til kandidater med begrunnelse sendes postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 1. mai. Kulturmidler Elektroniske søknadsskjema i søknadssenteret. Det er ikke nødvendig å logge inn for å søke kulturmidler. Søknadsfristen er 1. april 2022 for kulturmidler til drift av…

Les mer

Ukraina og vår beredskap

Flagget til Ukraina

Justis- og beredskapsdepartementet har i skrivende stund ikke gått ut med endret trusselbilde for Norge som følge av krigen i Ukraina, les mer her. Kommunen følger situasjonen og er klar til å håndtere eventuelle hendelser. Som innbygger kan du bidra ved å sørge for din egenberedskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har en fin oversikt over hva…

Les mer

Endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022

Korona

Overordnede råd om smittevern til befolkningen Ha god hånd- og hostehygiene Følg vaksinasjonsprogrammet Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer. Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager. Ta kontakt med legen din…

Les mer

Psykisk helse etter stormen

vindfall

Vi har hatt en tøff vinter her i Sør-Aurdal og stormene har virkelig satt sitt spor i mange på flere måter. Frykten som kommer når en leser kraftig vind på værmeldingene er vesentlig større enn før 19. november. Gyda var en ny påminnelse om hvor skjøre vi er i møte med naturens krefter. Hva vil…

Les mer

Utdeling av hurtigtester

Korona

I tråd med nye retningslinjer fra regjeringen, legges det nå opp til mer selvtesting og mindre karantene. Kritereier for å få gratis hurtigtest fra kommunen er at: du har symptom som hodepine, halsvondt, hoste, feber eller generell sykdomsfølelse. du bor sammen med en som er smitta du har fått melding om at du er nærkontakt…

Les mer

Registrer positiv hjemmetest og nærkontakter

Korona

Nå kan du som innbygger registrere positiv hjemmetest på deg selv eller dine barn. Hvis du allerede har registrert positiv hjemmetest de siste 14 dagene eller har en aktiv registrering i Fiks smittesporing på deg selv eller dine barn, vil du få beskjed om at det allerede er registrert. Kontakt da din kommune på tlf. 90 29 20…

Les mer

Lokale tiltak – covid19/koronavirus i Sør-Aurdal

Korona

Regjeringen justerte de nasjonale tiltakene i pressemelding 13. januar. De lokale tiltakene er derfor justert og vil gjelde fra mandag 17. januar. De lokale tiltakene kan bli endret på kort varsel som følge av endring i smittesituasjonen. Lokale tiltak: Oppvekst og kultur:  Samtlige barnehager – grønt nivå  Bagn skole – grønt nivå  Sør-Aurdal ungdomsskole – grønt nivå  Begnadalen skole –…

Les mer

Lokale tiltak – covid19/koronavirus i Sør-Aurdal

Korona

Etter beredskapsmøte 2. januar er det bestemt at lokale tiltak fortsetter – foreløpig ut uke 2. Lokale tiltak: Oppvekst og kultur:  Samtlige barnehager er på gult nivå  Bagn skole – gult nivå  Sør-Aurdal ungdomsskole – gult nivå  Begnadalen skole – gult nivå Hedalen barne- og ungdomsskole – gult nivå Kulturskolen fortsetter på gult nivå Bibliotekene fortsetter på…

Les mer