Oppdatering om smittesituasjonen i Sør-Aurdal

Hedalen naturbarnehage og Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Torsdag 4.11. kl 15.37: Sør-Aurdal har pr i dag 9 positive hurtigtester. Én av de som er testet, er hjemmeboende i annen kommune. Alle er pcr-testet i dag. Det er til sammen tatt ca. 40 pcr-tester i dag, i tillegg til ca. 200 hurtigtester. Elever i gjeldende skoler testes videre iht. testregime. Gult nivå Kommunen…

Les mer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025. Høring og offentlig ettersyn.

Sør-Aurdal kommune

Formannskapet vedtok den 07.09.2021, FS-027/21, å legge «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025» ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2.  Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025, høringsdokument, kan du lese her. Uttalelse sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no,…

Les mer

To nye smittetilfeller

Korona

Sør-Aurdal kommune avdekket i dag to nye smittetilfeller blant kommunens innbyggere. Det er kjente smitteveier for begge tilfellene. Kjente nærkontakter er kontaktet og satt i karantene i påvente av test. Den ene av de smittede har vært innom Coop butikken i Bagn i rett før stengetid onsdag forrige uke. Det samme gjelder på lørdag mellom…

Les mer

Covid 19-vaksine – viktig informasjon

Sør-Aurdal kommune har nå forsøkt å komme i kontakt med alle over 18 år som har svart usikker eller ja til vaksine. Vi har ikke klart å få svar hos alle. Det er også noen innbyggere over 18 år som vi ikke har klart å finne telefonnummer til. Er det noen som ikke har blitt…

Les mer

Bruk av kommunale møterom

C-blokka på SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Det er satt begrensninger i hvor mange som kan være tilstede i kommunen sine større møterom, og regler for bruk av rommene med tanke på smittevern. Les hele oppslaget på kommunen sin hjemmeside.

Les mer

Oppdatering 21/3 – Status smittesituasjonen i Sør-Aurdal

Korona

Vi har i løpet av helgen ikke mottatt flere positive testresultater. 3 personer er fremdeles i isolasjon og 63 personer er i karantene. Ingen personer sitter i ventekarantene. Kommunen gjennomfører følgende titak: Hedalen barnehage er fremdeles stengt t.o.m. torsdag 25/3. Begnadalen barnehage, Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole – rødt nivå ut uke 12.…

Les mer

Oppdatering 19. mars – smittesituasjonen i Sør-Aurdal

Korona

Det er testet ca. 200 personer de siste dagene. Totalt 3 er bekreftet smittet med britisk virus. Vi har 87 personer i karantene og 70 personer i ventekarantene. Kommunen gjennomfører følgende tiltak: Begnadalen barnehage åpner igjen mandag – rødt nivå. Hedalen barnehage stengt t.o.m. 25. mars. Hebu 1.–4. klasse – rødt nivå fra mandag. Hebu…

Les mer

Smitteverntiltak for påsken i Sør-Aurdal kommune

Korona

Regjeringen kom 12. og 15. mars med anbefalinger for hvordan påskeferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Sør-Aurdal kommune oppfordrer alle å følge disse anbefalingene: Følg de smittevernråd- og pålegg som gjelder for din hjemkommune. Bruk munnbind der avstand på minimum 2 meter ikke kan holdes. Ha god hånd- og hostehygiene. Unngå at hele…

Les mer

Oppdatering 23/2 – Sør-Aurdal følger nasjonale smitteverntiltak

Korona

Sør-Aurdal kommune følger regjeringens anbefalte nasjonale smitteverntiltak. Vi ser det som nødvendig å følge disse tiltakene relatert til aktivitet innen kultur og idrett for personer over 20 år. Det gjøres nye vurderinger av disse anbefalingene for vår kommunes del i uke 11. Vi ønsker våre deltidsinnbyggere velkommen på vinterferie i Sør-Aurdal, men minner om at…

Les mer

Koronavaksinering av personer 18-65 år

Sør-Aurdal kommune

Koronavaksinering av personer 18–65 år med risikofaktorer for alvorlig forløp av korona, skal skje i bostedskommunen, uavhengig av hvor man har fastlege. Vi oppfordrer alle i denne gruppen som bor i Sør Aurdal om å ringe tlf. 46 95 34 13 og gi beskjed.

Les mer

Påminnelse vedr. koronapandemien

Korona

Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduseres risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet.  Kommunen oppfordrer publikum om: fortsatt å bruke munnbind for personer over 12 år å unngå unødvendige reiser ut…

Les mer

Oppdaterte tiltak fra onsdag 20. januar

Korona

Regjeringen har i sitt pressemøte 18. januar kommet med oppdaterte anbefalinger. Disse kan du lese mer om på regjeringen sin nettside. Sør-Aurdal kommune følger de nasjonale anbefalingene og presiserer følgende: Barnehager og skoler går til gult nivå. Fritidsaktiviteter inne og ute kan gjenopptas for barn og unge under 20 år. Fritidsaktiviteter for voksne – kun…

Les mer

Siste nytt om korona

Korona

Dette leser vi på kommunens hjemmeside fredag 8.1.: «Kommuneoverlegen har i samarbeid med beredskapsgruppen besluttet at kommunens øvrige barnehager og skoler går over på rødt nivå fra og med mandag 11/1 til og med fredag 15/1.  Legekontorets koronatelefon er åpen lørdag og søndag mellom kl. 10.00 – 18.00 denne helgen, og man har mulighet til…

Les mer

Smitten øker – nye, strenge tiltak

Korona

Dette skriver kommunen på sin hjemmeside 7.1.: Sør-Aurdal kommune har i kveld fått 7 nye innbyggere med påvist smitte av Covid-19. Kommunens smittesporingsteam har i kveld arbeidet intensivt for å kartlegge nærkontakter av de smittede. Sør-Aurdal kommune har i sitt beredskapsmøte i kveld besluttet følgende tiltak i påvente av testresultater. Tiltakene gjelder fra fredag 8/1…

Les mer

Oppfordring fra beredskapsteamet i Sør-Aurdal kommune

Korona

På grunn av at det forventes økt tilreising til vår kommune i jule- og nyttårshøytiden, ber vi alle, både fastboende og tilreisende, om å sette seg godt inn i de nasjonale rådene helsemyndighetene har kommet med. Beredskapsteamet ser det som svært viktig at disse rådene overholdes for å kunne minimere spredningen av covid-19- viruset. Det…

Les mer

Smittesituasjon Covid-19

Korona

Sør-Aurdal kommune avdekket i dag, søndag 29/11-2020, ett nytt smittetilfelle i kommunen. Smittested er kjent, og samtlige nærkontakter og potensielle smittepunkter er kartlagt. Nærkontakter er kontaktet og satt i karantene i henhold til nasjonale retningslinjer. Kommunens smittesporingteam har kontroll på situasjonen.  Kommunedirektør og kommuneoverlege 

Les mer

Fritidsaktiviteter

Sør-Aurdal kommune

Det er fortsatt ingen positive koronatester i Sør-Aurdal. Fritidsaktiviteter kan dermed starte opp igjen fra uke 49. Takk for at du deltar i dugnaden. Det hjelper!

Les mer