Fem gode grunner til å stemme ApYTRING 

emmy

Fra Hedalen.no har Arbeiderpartiet fått en oppfordring å skrive et innlegg med tema: «Fem grunner til å stemme AP».Vi tar utfordringen og starter med følgende innledning:Arbeiderpartiet vil ha et Norge med små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Vi vil ha en ny regjering som prioriterer skole, helse…

Les mer

Hva er det som skjer i Sør-Aurdal?YTRING 

emmy

Undertegnede, som er leder for Sør-Aurdal Arbeiderparti, registrerer stor frustrasjon blant kommunepolitikerne og særlig i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe over kommunedirektørens behandling av saker som er til behandling i kommunestyret. I disse tider dreier det seg om framlegging og behandling av neste års budsjett. På nytt skjønner jeg at kommunedirektøren har satt på kartet nedlegging av Begnadalen…

Les mer