Reidar Schlytter, leder i Sør-Aurdal Arbeiderparti

Undertegnede, som er leder for Sør-Aurdal Arbeiderparti, registrerer stor frustrasjon blant kommunepolitikerne og særlig i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe over kommunedirektørens behandling av saker som er til behandling i kommunestyret. I disse tider dreier det seg om framlegging og behandling av neste års budsjett. På nytt skjønner jeg at kommunedirektøren har satt på kartet nedlegging av Begnadalen…

Les mer