emmy

Fem gode grunner til å stemme ApYTRING 

Publisert av Reidar Schlytter 01.09.2021. Sist oppdatert 01.09.2021.

Fra Hedalen.no har Arbeiderpartiet fått en oppfordring å skrive et innlegg med tema: «Fem grunner til å stemme AP».
Vi tar utfordringen og starter med følgende innledning:
Arbeiderpartiet vil ha et Norge med små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Vi vil ha en ny regjering som prioriterer skole, helse og eldreomsorg for alle fremfor skattekutt til de som har mest fra før. Her er 5 gode grunner til å stemme på oss:

1. Vi skal skape et tryggere arbeidsliv

Faste, hele stillinger skal igjen være hovedregelen i Norge. 

Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og endre arbeidsmiljøloven slik at innleie fra bemanningsselskap ikke fortrenger faste ansettelser. 

2. Vi skal sørge for den beste behandlingen og kort ventetid i sykehusene.

Vi vil stanse utviklingen mot en todelt helsetjeneste, og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt. Vi skal bekjempe økt privatisering av helsetjenesten.

De neste fire årene vil vi investere 12 milliarder mer i våre felles sykehus slik at vi kan behandle flere raskere, og rike og fattige kan få samme kreftmedisin. Nye sykehusbygg skal bygges raskere enn i dag.

3. Vi skal gi alle eldre muligheten til å leve trygge og aktive liv, og innføre en kjærlighetsgaranti som gjør at eldre par som ønsker det, kan bo sammen på sykehjem.

Vi vil gjøre det mulig for eldre å bo i eget hjem så lenge som mulig. Alle som trenger det skal få tilbud om sykehjemsplass eller omsorgsbolig.

Vi vil gjeninnføre statstilskuddet til kommunene til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger, og styrke kommunenes økonomi sånn at de kan bygge ut eldreomsorgen i alle kommuner.

4. Vi skal gjøre mer for ungdoms psykiske helse.

For mange unge sliter uten å få hjelp. Vi vil investere mer i en god helse for alle barn og unge.

Vi skal sørge for en tilgjengelig skolehelsetjeneste for alle elever hver dag, ha en egen ”e-helsesøster” slik at ungdom kan kontakte skolehelsetjenesten også på nett og mobil, integrere psykisk helse i skolefagene, og fjerne egenandelen hos fastlege for ungdom opp til 18 år.

Vi vil også jobbe for å gjeninnføre skolefrukten, ha et enkelt skolemåltid og en times fysisk aktivitet i skolen for bedre helse for alle barn.

5. Vi vil øke pendlerfradraget

Regjeringen har kuttet i fordelene for pendlere med nærmere 1,1 milliarder kroner siden 2013.  Arbeiderpartiet vil snu denne utviklingen, og forbedre de økonomiske kårene for pendlere.

Sette egenandelen på pendlerfradraget til 15 000 kr.

Dette var de 5 områdene som vi satte fokus på i dette innlegget. Vårt budskap er så mye mer, og for de som ønsker ytterlige informasjon om Arbeiderpartiets program for neste periode,  kan dette leses ved å gå inn på hjemmesiden til Arbeiderpartiet.no

Vi vil bygge på det beste ved landet vårt:

Små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Vi vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister og en ny regjering som gjør tonen i samfunnet varmere, ikke hardere.

Nå er det vanlige folks tur.

Stem Arbeiderpartiet for en ny regjering

Begnadalen, 31. august 2021

Reidar Schlytter

Leder Sør-Aurdal Arbeiderparti

Les også..

Sara Chohan, Mohammed Jaffer og Marit Hagadokken

Ny tannklinikk i Bagn

Nå har det blitt lettere å få tannlege i nærområdet. ...
Foto: HIL

Hedalen IL, Norway Cup og kakelotteri

Takk til alle som har bidratt med lørdagens store kakelotteri! ...
Jens Erik Kjelstad, Hania Majdanik og Trygve Ramnefjell. Hania har fått diplom. Foto: Tone Kjensrud

Skriveoppgaven og vinnerteksten til Hania

– Hania Majdanik fra Hedalen barne- og ungdomsskole virkelig sprudlet ...
Foto: Tone Kjensrud

Thora sin tekst

I skrivekonkurransen som 6. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole ...
Foto: Tone Kjensrud

6. klasse sin reportasje etter skrivekonkurranse

Mandag 16. mai kunne læreren vår fortelle at Hania hadde ...
Hedalen stadion. Foto: Helge Nordby

Årsmøte og foredrag ved Hedalen barne- og ungdomsskoleBEKJENTGJØRELSE 

Fau ved Hedalen barne- og ungdomsskole inviterer alle foreldre til ...