Nettleie 2022

Sør-Aurdal Energi

Styret i Sør Aurdal Energi har besluttet å utsette innføringen av ny tariffmodell for forbruk under 100 000 kWh til 1.7.2022. Dette innebærer at vi viderefører prisene fra 2021 for alle sikringsbaserte tariffgrupper hvor installert overbelastningsvern (OV) er mindre enn 200A. Prismodellen for effektavregnede kunder (OV > 200A) er endret til månedlig avregning med oppdaterte…

Les mer

Ny prismodell for nettleie

Sør-Aurdal Energi

Fra og med 1. januar 2022 innføres en ny prismodell for nettleie. Endringen er bestemt av Reguleringsmyndigheten for Energi og gjelder for hele landet. Omleggingen gjelder primært for forbrukspunkt med energiforbruk inntil 100 000 kWh. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre.…

Les mer

Etter høststormen 19. november 2021YTRING 

I takknemlighet til våre kunder, gode hjelpere i alle grender og våre utholdende medarbeidere! Vi har nå lagt bak oss fem døgn i en nokså uvirkelig beredskapssituasjon. Da vinden tok til fredag morgen, 19.11.2021, var vi forberedt på utkoplinger. Etter at vinden løyet utpå kvelden kunne vi konstatere at alle våre kunder hadde vært uten…

Les mer

«Ytring» til hedalen.noYTRING 

Sør-Aurdal Energi

Jeg har med interesse lest Arne Heimestøls lederkommentar, publisert 1.9.2021, hvor han åpent spør om nettleia kan settes ned. Jeg leser av lenken til lederartikkelen at hedalen.no kan ha konkludert (…/nettleien-bor-reduseres/). Jeg ønsker å belyse noen sider ved det å drive monopolvirksomhet som jeg håper kan bidra til refleksjon over spørsmål som er reist i lederartikkelen.…

Les mer

Kommentar til artikkelen «Ladestasjon ble tapsprosjekt første driftsår»YTRING 

Ladestasjon i Hedalen

Litt om ladestasjoner i distribusjonsnettet Det som kjennetegner ladestasjoner for elbil, er at de tilbyr hurtiglading. Markedet er primært kunder på gjennomreise som har bruk for påfyll av energi uten å bruke lang tid på ladeprosessen. For at dette skal være tilgjengelig, må ladestasjonen kunne tilby uttak av høy effekt. Ladetiden avhenger av tilgjengelig effekt…

Les mer