Foto: Arne G. Perlestenbakken

Etter høststormen 19. november 2021YTRING 

Publisert av Nils Martin Sætrang 24.11.2021. Sist oppdatert 24.11.2021.

I takknemlighet til våre kunder, gode hjelpere i alle grender og våre utholdende medarbeidere!

Vi har nå lagt bak oss fem døgn i en nokså uvirkelig beredskapssituasjon. Da vinden tok til fredag morgen, 19.11.2021, var vi forberedt på utkoplinger. Etter at vinden løyet utpå kvelden kunne vi konstatere at alle våre kunder hadde vært uten strøm – noen kun i korte perioder. Vi forsto nokså raskt at omfanget var omfattende, men det var først etter lysets frambrudd lørdag at vi virkelig fikk se resultatet av stormen.

Nå onsdag kveld er fortsatt om lag 70 av våre kunder uten strømforsyning. De fleste av de som fortsatt mangler strøm holder til sør i Hedalen, og det er etter vår oppfatning der ødeleggelsene har vært størst.

Vi takknemlige for den tålmodigheten kundene har vist oss i denne situasjonen. Folk flest er heldigvis løsningsorientert og klarer seg til tross for manglende strømtilførsel.

Uvirkelig

Dette kjennes uvirkelig på alle måter. Ødeleggelsene er enorme. Ironisk nok kan vi vel konkludere med at slike ødeleggelser lett hadde fått riksdekkende omtale umiddelbart, om det hadde skjedd utenfor landets grenser. Så langt vi kjenner til har stormen ikke tatt menneskeliv her, men den har etterlatt store skader. Det økonomiske skadeomfanget er det for tidlig å ha noen endelig oppfatning av, også for Sør Aurdal Energi.

Lokalsamfunnets betydning

TUSEN TAKK for alle håndsrekninger og oppmuntringer som er gitt.

I arbeidet med oppryddingen har vi fått uvurderlig hjelp av en rekke lokale entreprenører med hogstmaskiner, gravemaskiner, transport, forpleining og annet som kan fristille energimontørene til å gjøre det de er best på.

Alle vi har spurt om å hjelpe til, har med stor selvfølge lagt andre oppgaver til side for å hjelpe oss med å gjenopprette strømforsyningen.

SAEs medarbeidere

I en beredskapssituasjon som denne, ser vi godt hva våre ansatte har i seg. Jeg finner grunn til å berømme staben her for stor og utholdende innsats under svært vanskelige forhold. Yrkesstoltheten har ikke gått ut på dato!

Å rydde linjetrasseer etter stormfelling er noe av det farligste arbeidet vi gjør. Risikoforståelse er avgjørende for at vi gjennom systematisk arbeid skal unngå ulykker og alvorlige personskader.

Om det som står igjen

Vi har godt håp om at alle kunder skal ha strømmen tilbake innen denne arbeidsuka er omme. Men jobben er ikke avsluttet med det.

Mye av det som er gjort for å få strømmen tilbake er å anse som provisoriske løsninger. Mange steder ligger strømførende ledninger på bakken. De skal ikke være berøringsfarlige, men vi ber likevel alle om å vise aktsomhet og ikke utsette kabler på bakken for noen form for påkjenning.

Dersom du er usikker på om SAE er kjent med en feil du har observert, så ta kontakt med oss på.

For Sør Aurdal Energi AS
Nils-Martin Sætrang

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...