Vi står sterkere sammen – behold InnlandetYTRING 

Magnhild Huseby Bolstad

23. februar skal fylkestinget bestemme om Innlandet Fylkeskommune skal bestå. Som beslutningsgrunnlaget har fylkestinget invitert blant annet kommunestyrene til å komme med høringsinnspill. Innbyggerne får anledning til å si sin mening gjennom folkeavstemmingen som foregår digitalt 10. – 17. februar. I forkant av behandlingen i kommunestyrene i Valdres har det vært ulike meninger om kommunestyrene…

Les mer

Fritt behandlingsvalg står på spillYTRING 

Magnhild Huseby Bolstad

Vi i Høyre tror på en god miks av offentlig og private tilbydere innenfor helsesektoren. I 2015 innførte regjeringen fritt behandlingsvalg. Det innebærer at private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav, kan yte spesialisthelsetjenester, mens staten tar regninga. Ved at flere kan bidra bidrar ordningen til kortere ventetid og økt valgfrihet for pasientene. Det finnes mange…

Les mer