Fem gode grunner til å stemme HøyreYTRING 

Magnhild Huseby Bolstad

1. Høyre vil skape mer og inkludere flere Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb, og de som ikke har det. Derfor vil Høyre inkludere flere i arbeidslivet. For å få til det vil vi senke terskelen inn i jobb, øke kompetansen til de som trenger jobb, og styrke integreringen.…

Les mer

Fritt behandlingsvalg står på spillYTRING 

Magnhild Huseby Bolstad

Vi i Høyre tror på en god miks av offentlig og private tilbydere innenfor helsesektoren. I 2015 innførte regjeringen fritt behandlingsvalg. Det innebærer at private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav, kan yte spesialisthelsetjenester, mens staten tar regninga. Ved at flere kan bidra bidrar ordningen til kortere ventetid og økt valgfrihet for pasientene. Det finnes mange…

Les mer