Magnhild Huseby Bolstad

Fem gode grunner til å stemme HøyreYTRING 

Publisert av Magnhild Huseby Bolstad, 3. kandidat for Høyre i Sør-Aurdal 07.09.2021. Sist oppdatert 07.09.2021.

1. Høyre vil skape mer og inkludere flere

Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb, og de som ikke har det. Derfor vil Høyre inkludere flere i arbeidslivet. For å få til det vil vi senke terskelen inn i jobb, øke kompetansen til de som trenger jobb, og styrke integreringen. Det skal alltid lønne seg å jobbe.

Verdier må skapes før de kan fordels. Derfor mener Høyre at det skal legges til rette for å skape mer, ikke skatte mer.

2. Høyre vil at alle barn skal få mulighet til å skape seg en god fremtid

Høyre vil tette kunnskapshullene som pandemien har skapt i skolen. Kunnskapen barna våre får i skolen, er det viktigste verktøyet de har til å skape det livet de ønsker. Derfor mener Høyre at kunnskap alltid må vinne kampen om ressursene i skolen.

Fremdeles dropper én av fem ut av videregående skole. De som fullfører videregående skole, har en mye større sjanse for å få seg jobb enn de som har droppet ut. Derfor kan vi ikke skifte fokus i skolen vekk fra kunnskap ved å fjerne kompetansekrav for lærere og fjerne fraværsgrensen, og innføre skolemat. Høyre vil heller sørge for bedre oppfølging av elever som sliter på skolen, og gi større utfordringer til de som ligger foran i undervisningen. 

3. Høyre vil at du som pasient skal bli sett og hørt

God psykisk helse gir god livskvalitet. Derfor er et løft for den psykiske helsen et av Høyres viktigste prosjekter. For å få ned helsekøene og sikre rask psykisk helsehjelp vil Høyre at det offentlige kjøper ledige plasser hos private, slik at du slipper. Da får vanlige folk, og ikke bare de med tykk lommebok, muligheten til rask behandling.

Helsekøene har økt under koronakrisen. Raskere behandling og mindre ventetid betyr at folk raskere får livene sine tilbake, og slipper å bekymre seg for lenge. Vi har strømlinjeformet kreftbehandlingen ved hjelp av pakkeforløp, men fortsatt er det for mange pasienter som opplever å være kasteballer i helsetjenesten. Derfor skal flere pasienter få gleden av pakkeforløp slik at de raskere får riktig diagnose og behandling. 

4. Høyre vil kutte utslippene, ikke utviklingen

Høyre skal kutte 50–55 prosent av utslippene våre her hjemme innen 2030. Vi tror på økonomiske insentiver for å få folk til å velge grønne løsninger, og vrir skatte- og avgiftspolitikken slik at forurenser betaler. Norge må ha en rettferdig omstilling som skaper nye arbeidsplasser og muligheter. Det er en tålegrense for hvor mye vanlige folk har råd til å betale av skatter og avgifter for at vi skal lykkes med det grønne skiftet. Klimautfordringen kan bare løses gjennom globalt samarbeid. Norge har, og skal selvfølgelig ta, et stort ansvar for å kutte egne utslipp betydelig, raskt og tilstrekkelig. Men vi skal også jobbe sammen med andre land for å lykkes.

5. Høyre binder landet sammen

Nye og bedre veier binder Norge sammen. Norge er et langstrakt land med store avstander. Derfor er Høyre stolte av hver meter som vi har bygd. Vi skal fortsette å bygge veier og vi gjør dette fordi vi mener det er viktig å bygge landet.

Digitalisering preger hele samfunnet og utviklingen skjer raskt. Det skaper verdier, arbeidsplasser og knytter Norge sammen. Vi må derfor ha en fortsatt satsning på høyhastighets bredbånd til alle.

Les mer om Høyres politikk på www.hoyre.no

Vil du har Erna som statsminister, må du stemme Høyre!

Magnhild Huseby Bolstad

Leder Sør-Aurdal Høyre og kandidat til stortingsvalget for Høyre

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...