Hedalen idrettslag trenger din hjelp

Eksempler på forsøpling

Hedalen idrettslag trenger din hjelp. Denne gangen er det ikke snakk om hjelp til å bygge, men hjelp til å ta vare på det vi allerede har bygd. Vi har et flott anlegg som har krevd utallige timer med dugnadsinnsats, og det er vårt ønske at vi skal klare å ta vare på det vi…

Les mer

Medlemskontingent Hedalen Idrettslag 2021

Logo Hedalen idrettslag

Hedalen Idrettslag reduserte satsen på medlemskontingenten for 2020 grunnet begrenset aktivitetstilbud deler av året. Med erfaringen fra 2020 og en tilnærmet fullt gjennomført skisesong 2021, har vi tro på at 2021 skal bringe mer aktivitet for både store og små. Det er derfor besluttet å opprettholde ordinære satser for medlemskontingenten inneværende år. Vi ber derfor…

Les mer

Medlemskontingent Hedalen idrettslag 2020

Logo til Hedalen idrettslag

Det har vært et helt spesielt år for oss alle. I vår gikk HIL ut og meldte om utsettelse på innkreving av medlemskontingent for 2020.Dette fordi vi ønsket å avvente til vi så omfanget av aktivitetsstansen i forbindelse med koronapandemien. Etter en vår/forsommer med full stans av aktiviteter, er det nå gledelig å kunne starte…

Les mer