HIL-logo

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Publisert av Linda Skogly 27.03.2023. Sist oppdatert 21.03.2023.

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, noe som på sikt kan få store konsekvenser for utvikling, trivsel og helse. Hedalen idrettslag ønsker å motvirke inaktivitet og bidra til at alle barn og unge skal få lik mulighet til å delta på aktiviteter som passer det enkelte barn og familie.

Dessverre ser vi at økonomiske begrensninger ofte kan være en årsak til at familier må nedprioritere aktiviteter som i utgangspunktet ikke er livsnødvendige, men som kan medføre fremtidige sosiale og helsemessige utfordringer og problemstillinger.

Med de raskt stigende prisene i samfunnet ser vi at budsjettet i den enkelte familie kan bli strammere etter hvert som levekostnadene øker. Flere og flere kan risikere å måtte prioritere hardere for å dekke helt livsnødvendige behov.

Et familiemedlemskap i HIL 2023 koster kr 1 400 og enkeltmedlemskap kr 800. Medlemskontingenten i Hedalen idrettslag er selve inngangsbilletten til en rekke av aktivitetene som arrangeres av idrettslaget gjennom året.

Hedalen Idrettslag ønsker å være en støttespiller for familier fremover, og bidra til at ingen skal måtte stå utenfor grunnet økonomi. Vi har derfor søkt om, og mottatt,
40 000 kr til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Disse midlene er behovsprøvd og skal dekke medlemskontingent til familier med barn i aldersgruppen 6–19 år.

I tillegg vil midlene også kunne benyttes til kjøp av nødvendig personlig utstyr for å kunne delta i aktiviteter arrangert av Hedalen Idrettslag, som f. eks. fotballsko, skøyter, hjelm, skisko etc.

Det er mange flere enn man aner som sliter med å få endene til å møtes, og flere vil det antakeligvis bli.

Dersom du føler at medlemskontingenten for ditt barn er tyngende for familieøkonomien, og at barnet av den grunn ikke kan ta del i idrettslagets aktiviteter, ta direkte kontakt med en av oss.

Denne tilskuddordningen gjelder, som før nevnt, for barnefamilier med barn i aldersgruppen 6–19 år i 2023. Den er behovsprøvd, men tillitsbasert.

Linda Grøvslien SkoglyOla Jonny FossholtBerit Perlestenbakken
Tlf. 91 52 11 13Tlf. 95 95 07 11Tlf. 99 54 29 44
Linda.skogly@scanaccount.notaxi@hedalen.noberit@hedalen.no

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...