HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Publisert av Linda Skogly 27.03.2023. Sist oppdatert 21.03.2023.

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, noe som på sikt kan få store konsekvenser for utvikling, trivsel og helse. Hedalen idrettslag ønsker å motvirke inaktivitet og bidra til at alle barn og unge skal få lik mulighet til å delta på aktiviteter som passer det enkelte barn og familie.

Dessverre ser vi at økonomiske begrensninger ofte kan være en årsak til at familier må nedprioritere aktiviteter som i utgangspunktet ikke er livsnødvendige, men som kan medføre fremtidige sosiale og helsemessige utfordringer og problemstillinger.

Med de raskt stigende prisene i samfunnet ser vi at budsjettet i den enkelte familie kan bli strammere etter hvert som levekostnadene øker. Flere og flere kan risikere å måtte prioritere hardere for å dekke helt livsnødvendige behov.

Et familiemedlemskap i HIL 2023 koster kr 1 400 og enkeltmedlemskap kr 800. Medlemskontingenten i Hedalen idrettslag er selve inngangsbilletten til en rekke av aktivitetene som arrangeres av idrettslaget gjennom året.

Hedalen Idrettslag ønsker å være en støttespiller for familier fremover, og bidra til at ingen skal måtte stå utenfor grunnet økonomi. Vi har derfor søkt om, og mottatt,
40 000 kr til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Disse midlene er behovsprøvd og skal dekke medlemskontingent til familier med barn i aldersgruppen 6–19 år.

I tillegg vil midlene også kunne benyttes til kjøp av nødvendig personlig utstyr for å kunne delta i aktiviteter arrangert av Hedalen Idrettslag, som f. eks. fotballsko, skøyter, hjelm, skisko etc.

Det er mange flere enn man aner som sliter med å få endene til å møtes, og flere vil det antakeligvis bli.

Dersom du føler at medlemskontingenten for ditt barn er tyngende for familieøkonomien, og at barnet av den grunn ikke kan ta del i idrettslagets aktiviteter, ta direkte kontakt med en av oss.

Denne tilskuddordningen gjelder, som før nevnt, for barnefamilier med barn i aldersgruppen 6–19 år i 2023. Den er behovsprøvd, men tillitsbasert.

Linda Grøvslien SkoglyOla Jonny FossholtBerit Perlestenbakken
Tlf. 91 52 11 13Tlf. 95 95 07 11Tlf. 99 54 29 44
Linda.skogly@scanaccount.notaxi@hedalen.noberit@hedalen.no

Les også..

Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...
Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...