YtringTAKK FOR GOD JOBB! 

Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

Det er enkelt å kritisere. Enkelt å finne feil hos andre.  Når vi snakker om «kommunen», så  er det ofte noe vi er misfornøyd med. Nå har jeg lyst til å ytre at det er noe jeg er fornøyd med. Noe jeg er imponert over. I disse koronatider, og spesielt nå som vi igjen har…

Les mer

Tid for å satseYTRING 

Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

Jeg fikk en telefon etter siste kommunestyremøtet fra en person jeg har stor respekt for. Han uttrykte at han ikke kunne forstå at vi kunne bruke av disposisjonsfondet til drift. Under normale forhold ville jeg sikkert vært enig med han, men jeg opplever ikke at vi er i normale forhold. Når det gjelder de midlene…

Les mer

Bedehusbasaren utsettes

Bedehuset

På grunn av koronasituasjonen utsettes bedehusbasaren til våren 2021. Det er allerede solgt en del lodd, og disse blir tatt med da. Dersom det ikke vil bli mulig å gjennomføre basaren til våren, vil lotteriet bli trukket.

Les mer