Tjærebrenning 3

Tjærebrenning

Jeg har vært i kontakt med fortidsminneforeningen, Lars Erik Haugen og Einar Engen, Skogbruksetaten i Sør-Aurdal Espen Nerødegard og Kristoffer Kulterud. Kristoffer har fattet interesse for dette, og vi har startet en dialog – og tanker rundt fagområdet. Han har samlet en del virke, planen er å få til ei prøvebrenning neste år. Det er…

Les mer

Tjærebrenning 2

Tjærebrenning

Tilvirking av tjære var vanlig i alle skogdistrikter fram til ca. 1940. Etter dette tok industriell produksjon av tjære mer og mer over. Men industrielt produsert tjære har helt andre egenskaper enn den tjære som ble framstillt i tjæremiler. Enkelte steder hadde de også bygget tjære brenningsovner, slik som på ovnen til Valdres Museum, fra…

Les mer

Tjærebrenning i Hedalen?

Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

Etter stormen i vinter ligger det hundrer og tusener av rotvelter fra furu. Disse kan utnyttes til tjæreproduksjon, til dels kan også stammene utnyttes, særlig hvis de har ligget en stund. Gamle rotvelter er også fine. Stubber og røtter kan gi 20-25 % tjære, stammevirke 10-12 %. 1 kubikk rot-treverk kan da gi rundt 50…

Les mer

Teknoteket er åpent hver lørdag t.o.m 13 august

Radioer

Teknoteket ( og navnet) ble til ved en gave etter Asbjørn Nordby, og er satt opp påFjellstad, nedenfor Bergsrud i Hedalen. Gaven ble gitt til Bautahaugen Samlinger. Du kan lese hele dette innlegget med flere bilder her. Arild Bjørnstad, Helge Nordby og Jan Warberg har nedlagt mye arbeid her, og fått systematisert samlingen, bygget hyller,…

Les mer

KommunikasjonYTRING 

Jan Warberg

På folkemøtet i Hedalen forrige uke fremkom det hele veien et stort og og tiltakende problem: Kommunikasjon – i den forstand – SENDE og MOTTA  i tillegg til å INFORMERE. Jeg er navigatør – og bruker radio til å kommunisere mellom land/sjø og motta livsviktig informasjon. Det skjer gjennom flere kanaler: I kystnære farvann, VHF…

Les mer

Hedalen stavkirke 1854–1855

Hedalen stavkirke

På Nasjonalbiblioteket sin nettside finnes det et lite hefte som inneholder informasjon om stavkirker. Nicolaysen, Nicolay Inneholder h. 1-4/5, utgitt i 1854-1855. Inneholder Tekst og litografier om Hedalen, Reinli, Høre (Hurum) og Lomen stavkirker og Ringsaker kirke. Tegninger av G.A. Bull, som grunnlag for litografiene av Winckelmann og sønner. Publisher: Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring…

Les mer

Mer om Base Elg

Illustrasjoner til artikkelen om Base Elg

Tyskerne hadde under andre verdenskrig opprettet en haug med lytteposter og mange radarer rundt omkring i landet for å få varsel om engelske styrker prøvde å komme seg inn over landet med fly og skip. Interessant puslespill Det er i mange bøker kun skrevet «lyttepost» – men lite om hva/hvor det var for noe. Jeg…

Les mer

Teknoteket

Fra åpninga av radiomuseet i 2018. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Innenfor Bautahaugen samlinger ligger også Teknoteket – en samling med gamle radioer, elektriske måleinstrumenter, platespillere, båndopptakere og kasettspillere. Det er også noen TV-apparater fra en svunnen tid.  Hovedsaken stammer fra en gave som Asbjørn Nordby ga til Bautahaugen.  Dette er blitt organisert på Fjellstad, det store, kvite huset nede ved veien i Bergsrud. I tillegg…

Les mer

Kartreferanse

Jeg satt og studerte det kartet som vi publiserte på Hedalen.no. I boka «Fallskjermer over Vassfaret» av Paul Strande, skriver han på side 166: «I slutten av mars flyttet vi hovedkvarteret med radiostasjonen nærmere bygda. Vi tok i besittelse en hytte som lå ca. 3—4 km fra hovedvegen gjennom Hedalen. Bjørnebo het hytta og lå…

Les mer

Gamle kart

Gammelt kart over Hedalen

Jeg fant innimellom  noen papirer som kom til Teknoteket, et gammelt kart. Det er i to deler, men det er greit, da det er såpass stort. Det er litt artig å se gårder og veier på disse kartene. (Bruk helst datamaskin med stor skjerm når du studerer disse kartene. Kart 1 Kart 2 Se også…

Les mer

Berte Skrukkefyllhaugen

Skrukkefyllhaugen. Foto: Arne Heimestøl

NRK 1978: På høsttur i Vassfaret. Forfatteren Per Hohle forteller om mysterier og tragedier og om Berte Skrukkefyllhaugens villmarksliv. Lytt til radioinnslaget om Bertes liv og harde arbeid som småbruker i Vassfaret.

Les mer

Lager 8–10 kortfilmer om Base Elg

Cato Skimten Storengen intervjuer Arild Haglund

Lørdag 1. august startet filmopptakene i Vassfaret med etterkommere av to aktører fra Vassfaret 1944/45 , Ivar Sandvik og Ola Dybwad Olsen, samt Arild Haglund, som alle har inngående kunnskaper om bevegelsene i Vassfaret det siste krigsåret. Både Vassfarplassen, Amundheimen og Bjørke var sentrale steder som ble brukt til forlegning av mannskapene som ble kurset…

Les mer