Hilsen til bygdefolket fra årets 17. mai-komité.

Fra 17. mai 2016

Med bakgrunn i pågående renovering av Hedalen skole vil årets 17. maifeiring i Hedalen avvike fra tradisjonell feiring ved og i skolelokalene. 17. mai-komitéen er godt i gang med planene og vil med dette innlemme alle i plan og program for dagen. Toget avsluttes på Bautahaugen, og resten av dagen feires i området tilhørende bygdemuseet…

Les mer

Bygda er for alle

Fra arrangementet i 2023

17. februar ble alle ungdommer fra 8. klasse og oppover invitert til felles ungdomsparty i Sør-Aurdalshallen. Det var ønskelig at kvelden skulle sette sluttpunkt for uka med hovedtema «Bygda er for alle». I Sør-Aurdal er det flere lag og foreninger som holder ungdomsklubb for aldersgruppen. Denne kvelden gikk vi sammen om planlegging og gjennomføring til…

Les mer

7. juni hadde 7.–10. klasse ved HeBU en annerledesdag, ledet av Bjørn Stendebakken

Fra dagskurset

Dagen startet med felles frokost for ungdomstrinnet, og videre en dag uten digitale hjelpemidler, skolebøker, skrivepapir og blyant. En dag full av historier fra et ekte og langt hjelpeliv – iblandet musikkglede og rockehistorie. Førstehjelpskurs Bakgrunn var ønske om et førstehjelpskurs for ungdommene. Initiert av Klubben på Lokalet (HUL) og Røde Kors som finansierte kursleder.…

Les mer

Påskeglimt fra Hedalen bo- og servicesenter

Samling på Hedalsheimen

Vi ønsket alle for påsken 2021 at Covid 19 var historie. For beboerne ved Hedalen bo- og servicesenter skulle vi ønsket alle dører var opplåst og frie til passasje for nære og fjerne, uten antallsbegrensing. Vi ville likt å se legobordet fylt med duplo til oldebarnas lek. Mikrofonen på stua og lydanlegget tatt i bruk…

Les mer

Sommer-SFO ved HEBU 3.-14.august

Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

FAU ved HBU arrangerer også i år sommer-SFO for barn i alderen 1.–4. klasse, inkludert kommende skoleårs førsteklassinger.  Vi kom sent i gang med planlegging grunnet Korona. Dette har resultert i noe lav oppslutning i antall unger som har meldt seg på.  Vi har planlagt tre ungdommer til stede hver dag for å bedre sikre…

Les mer