Fra 17. mai 2016

Hilsen til bygdefolket fra årets 17. mai-komité.

Publisert av Bodil Øyhus Pihl 26.04.2024. Sist oppdatert 26.04.2024.

Med bakgrunn i pågående renovering av Hedalen skole vil årets 17. maifeiring i Hedalen avvike fra tradisjonell feiring ved og i skolelokalene.

17. mai-komitéen er godt i gang med planene og vil med dette innlemme alle i plan og program for dagen.

 • 08.00: Flaggheising ved Hedalen bo- og servicesenter
 • 10.30: 17. mai-gudstjeneste i Hedalen stavkirke. Bekransning av bautaen på kirkevangen ved Hedalen misjonsforening
 • 12.15: 17. mai-tog, fra Hedalen idrettsbane til Bautahaugen. Hedalen musikkorps spiller.

  Tog-trasé: Oppmøte ved gressbanen. Toget går herfra, stopp på veien ved Hedalen bo- og servicesenter for korpsmusikk og sang, langs Hedalsvegen og til Bautahaugen
 • Bekransning av bautaen til minne om Hedalens krigsmenn v/ Vassfaret Lions
 • Bekransning av bautaen til minne om Per Bruskerud v/ Hedalen skytterlag

Toget avsluttes på Bautahaugen, og resten av dagen feires i området tilhørende bygdemuseet og Joker Hedalen.

Salg av is, brus, kaffe, kaker, pølser og hamburger.

13.15: Leiker for barna i sæter-området (om snøen er borte)

14.00: Dagens høytidelig program i amfiet til Brakadokka

Tale for dagen av Thora, Gina Sofie og Hania, dans, kulturskole og sangkor.

Øvrig info

 • Ordinær parkering: Grusplassen ved skolen kan brukes, korttidsparkering og busslomme ved Hedalen skole, «lærerparkeringen» tilknyttet Brunbakklivegen, parkeringsplass tilknyttet Solstad, og langs Hedalsvegen nord for krysset til idrettsbanen/Brunbakklivegen, og langs Hedalsvegen sør for Solstad. Viktig at alle som parkerer langs vegskulder, parkerer på samme side for ikke å hindre eventuell uttrykning /normal trafikk.
 • HC-parkering og nyttetransport 17. mai-komité – parkeringsplass tilknyttet Joker Hedalen
 • Tilrettelegging for bevegelseshemmede; området er relativt godt tilrettelagt med brede gangstier og slak helling, men det tilrettelegges for noe sitteplasser ved Joker og mulighet til å følge programmet derfra.
 • WC: Idrettsbanen: 2 stk. tilknyttet klubbhuset; inne og utvending nordside.

  Bautahaugen: To toalett i kjeller på Brakastuggua, og ett toalett hos Joker (inngang sør)+ utedo i låven.
 • Regn: Dersom spådd rikelig med nedbør, rigges flere «partytelt» 16. mai
 • Dugnad: Vi har satt opp to dugnadskvelder, 6. mai og 13. mai, da årets uteområde er stort. Vi møter med river, trillebår og traktor. Det er åpent for flere, om noen ønsker.

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...