Brannbilene

Store investeringer venter

Publisert av Arne Heimestøl 08.07.2024. Sist oppdatert 08.07.2024.

13. juni sluttet kommunestyret i Sør-Aurdal seg til at eierskapet for brannstasjonene i kommunen overføres fra Valdres brann- og redningstjeneste IKS til kommunen.

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok en merknad med følgende ordlyd:

«Sør-Aurdal kommune ser det som en stor fordel om Nord-Aurdal blir en del av Valdres Brann og redning IKS på sikt.»

Store endringer i Sør-Aurdal

Vi har stilt ordfører Marit Hougsrud (Sp) følgende spørsmål:

«Hvordan blir saksbehandlingen i kommunen nå med hensyn til bygging av brannstasjoner i Bagn og Hedalen, samt leie av lokaler i Begnadalen? Hva må opp til politisk behandling, og når regner du med at slike saker evt. kommer opp?»

Her er svaret vi har fått på e-post:

«Nå må først overføring av bygg og eiendom gjennomføres, og det er en god del som skal på plass for alle de fem kommunene: 

  • Salg av eksisterende brannsatsjoner fra VBRIKS til kommunene
  • Overdragelse av eksisterende leiekontrakter
  • Overdragelse av byggeprosjekter og prosjektering/byggeplaner av brannstasjoner fra VBRIKS til eierkommunene
  • Inngå nye leiekontrakter mellom VBRIKS og eierkommunene

Når VBRIKS og eierkommunene får gjennomført dette, må vi her i kommunen lage oss en oversikt og legge en plan for politisk behandling.»

Hedalen

I Hedalen holder brannstasjonen til i leide lokaler på Øverby. Det er planer om en ny brannstasjon til 9,8 millioner kr.

Begna

I Begna er planen å flytte brannstasjonen til bygget som Eltrik tidligere disponerte.

Bagn

I Bagn er planene for nytt beredskapssenter kommet langt. Her blir både Valdres brann- og redningstjeneste og Sykehuset Innlandet leietakere. Dette prosjektet er beregnet å koste 47 millioner kr.

Økte kostnader

– Omleggingen vil til å begynne med føre til økte kostnader for Sør-Aurdal kommune, sier ordfører Marit Hougsrud. Hun minner om at kommunen står overfor store investeringer både innen skole-, barnehage- og helsesektoren.

– Når vi er i mål med disse investeringene, mener jeg vi mange fine og oppgraderte bygg, sier Hougsrud.

Varsler sak om investeringsbudsjettet

– Når det gjelder beredskapssenteret, skal det, som ordføreren nevner, overføres til kommunen. I den forbindelse skal vi også ha opp en sak om revidering av investeringsbudsjettet for å kunne starte prosess med bygging. Jeg vil anta at en slik sak kommer opp i løpet av høsten, sier kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen.

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...