Fyrverkeri

Stortinget støtter kommunale fyrverkeri-forbudYTRING 

Publisert av Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter 06.07.2024. Sist oppdatert 05.07.2024.

Det er et halvt år til neste gang media rapporterer om vettskremte hunder, døde fugler og andre dyr som har forulykket på grunn av fyrverkeri. Men kanskje kan tragedien forhindres? Stortinget har nå lovet å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri.

Nesten 70 % av nordmenn nå er for forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri, ifølge en undersøkelse via Nito.  Det er mange grunner til denne motstanden. Familiedyr, dyr på beite og ville dyr kan bli alvorlig skremt og skadet, og i verste fall dø. Folk blir også skadet hvert år. Lydene kan oppleves som en belastning for mennesker som har opplevd krig. Og fyrverkeri forurenser og kan føre til skade på eiendom.

Så var det argumentene for: I noen sekunder ser man et fint lys.

Det bør nå fremstå klart for de fleste at argumentene mot fyrverkeri er flere enn grunnene til å fortsette å tillate denne type effekter. Sekunder med fint lys kan dessuten gjenskapes av droneshow, lasershow og såkalt stille fyrverkeri.  

Hvert år får vi bekreftet at dyr og mennesker tar skade av fyrverkeri. Menneskene har dessverre selv tatt risikoen. Dyrene har fått den tredd nedover hodet. NOAH mener at belastningen for ville dyr har blitt underkommunisert i offentligheten. En rekke studier har vist at fugler lider og dør av fyrverkeri. I 2023 fant nederlandske forskere at store mengder fugler flyr opp i panikk på grunn av fyrverkeri.[1]På det meste fløy 100 000 ganger så mange fugler opp enn det som var normalt på denne tiden av døgnet. Fugler kan dø av utmattelse når de skremmes opp på denne måten. 

I 2015 ble det publisert en samlestudie som gjennomgikk 133 rapporterte hendelser hvor fugler på påvirket av fyrverkeri. Rapporten fastslår at «lyden fra fyrverkeri ofte gir sterke reaksjoner og til og med panikk». Studien konkluderer med at «bruk at fyrverkeri i stor skala i et vidt område, slik det er tilfelle på nyttårsaften i tettbygde områder i Europa, kan lede til populasjonsnedgang (…)».[2]

Om man kan forhindre at fugler dør, bare ved å feire nyttårsaften på en litt annen måte, må det vel sies å være verdt det?

Mer kjent er frykten hos familiedyr: Det antas at 50 % av alle hunder har en eller annen form for lydsensitivitet eller lydfobi. En studie fra NMBU viste at fyrverkeri var den lyden som skapte størst frykt hos hundene.[3]

Direktoratet for samfunnssikkerhet skrev til departementet i 2022, og «anbefaler at det gjennomføres en utredning om privat bruk av fyrverkeri bør forbys.» Til tross for de solide argumentene for at fyrverkeri ikke lenger bør være del av nyttårsaften, foreslås ikke et forbud i en ny forskrift som ligger i departementet. 

I 2023 ble justisministeren utfordret på hvorfor de ikke følger opp rådene fra eget direktorat. Justisminister Emilie Enger Mehl svarte at «en slik utredning har så langt ikke vært aktuelt», og «det er videre ikke sikkert at et forbud er det mest hensiktsmessige».

Men et forbud er svært hensiktsmessig. Det vil spare utallige dyr i Norge fra frykt, lidelse og mulig død. Det er pinlig at vi også i 2024 måtte være vitne til de negative konsekvensene av fyrverkeri. 

Nå har justisministeren fått et tydelig signal fra Stortinget. I forbindelse med at MDG og SV fremmet representantforslag om kommunale fyrverkeri-forbud, støttet Høyre og Venstre opp om en løsning hvor kommunene selv gis anledning til forbud av dyrevern- og miljøhensyn. 

Flertallet – inkludert regjeringspartiene – stilte seg dessuten bak at «kommunene (…) skal få lov til å avgjøre hvorvidt det skal være lov med privat fyrverkeri.» Bare FrP – som ellers er for valgfrihet – vil ikke gi kommunene valgfrihet til å beskytte dyrelivet mot skade.

Dette betyr at regjeringen har fått en klar beskjed fra Stortinget – også sine egne partigrupper – om at man forventer en endring i de nye reglene. Stortingets flertall mener kommunene må få lov til å forby privat fyrverkeri. Og Stortinget pleier å forvente at regjeringen lytter. Gjør de det, kan 1. januar 2025 bli en bedre nyttårsaften for alle.

Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter


[1] https://www.forskning.no/dyreverden-fugler/fugler-flyr-ut-for-a-redde-livet-nar-fyrverkeriet-smeller/2294917

[2] Stickroth, H., Auswirkungen von Feuerwerken auf Vögel – ein Überblick., Berichte zum Vogelschutz 52: 115–149 (2015).

[3] Storengen & Lingaas, Noise sensitivity in 17 dog breeds: Prevalence, breed risk and correlation with fear in other situations, Applied animal behaviour science, 171, 152-160 (2015).

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...