Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Spillemidler til kommunen og Bagn idrettslag

Publisert av Arne Heimestøl 25.06.2024. Sist oppdatert 20.06.2024.

Klatrevegg/bulrevegg i Sør-Aurdalshallen er fullført. Kommunen har tidligere fått godkjent spillemiddeltilskudd til tiltaket, men har ventet på pengene.

30. mai fikk Sør-Aurdal kommune melding om at spillemiddeltilskuddet på 700 000 kroner er klart til utbetaling. Kommunens egenkapital til tiltaket var på 1 445 000 kroner. Sør-Aurdal kommune har forskuttert de 700 000 kronene som nå kommer tilbake til kommunen.

Bagn idrettslag får noe og må vente på resten

Bagn idrettslag hadde sendt inn to søknader om spillemiddeltilskudd. Innlandet fylkeskommune har innvilget søknaden om tilskudd til aktivitetssal ved Fossvang idrettshus. Tilskuddet er på 1,1 millioner kroner. Her opplyser Bagn idrettslag at prosjektet er delfinansiert med et lån på 4,05 millioner kroner. Dugnadsverdien er satt til 50 000 kr.

Bagn idrettslag hadde inne en søknad til som gjelder tre tiltak på Fossvang idrettshus. Søknaden ble avslått i år på grunn av manglende midler. Søknaden er likevel formelt i orden, og den må fornyes til høsten. Innlandet fylke har godkjent 2,5 millioner kroner som søknadsbeløp. Godkjent finansiering innebærer 6,75 millioner kroner i lån, 800 000 kr i egenkapital, og verdien av dugnadsinnsats er 50 000 kr.

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...