Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Kunnskap, arbeid og trygghetYTRING 

Publisert av Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant, Høyre 24.06.2024. Sist oppdatert 23.06.2024.

Det norske samfunnet er et av verdens aller beste. Likevel har vi noen store utfordringer vi må løse i fellesskap dersom vi skal lykkes med å utløse potensialet som ligger i alle mulighetene vi har, og sikre oppvoksende generasjoner god velferd og et trygt samfunn.

For mange unge dropper ut av videregående skole, samtidig som det er stor mangel på arbeidskraft i hele landet. For mange unge er uføretrygdet og havner i varig utenforskap, uten å få mulighet til å bidra med den kapasiteten de har. For mange unge havner i kriminelle miljøer og begår kriminalitet eller blir utsatt for kriminalitet.

Disse problemstillingene er godt kjent, helt reelle, og må løses. Støre-regjeringens svar på disse utfordringene er feil medisin og det stikk motsatte av hva Høyre prioriterer.

Høyre prioriterer kvalitet og innhold i tilbudet til elevene, og kompetanseheving av lærere. Støre-regjeringen prioriterer halvannen milliard årlig på skolebygg framfor kvalitet og innhold i skolen, som ville bidratt til at flere barn og unge lærte seg å lese, skrive og regne skikkelig og derfor er skodd til å fullføre videregående opplæring. Kunnskap og kompetanse burde være øverst på lista over hva enhver regjering burde gripe fatt i.

Høyre vil bidra til flere veier inn i arbeidslivet. Støre-regjeringen bygger hindre som gjør det vanskeligere for unge å prøve seg i arbeidslivet. Støre-regjeringen fjerner den generelle adgangen til midlertidig ansettelser og strammer kraftig inn i innleiereglene. Støre-regjeringen har også innført en dokumentasjons- og drøftingsplikt for deltidsstillinger som gjør det mer tidkrevende for arbeidsgivere å ansette noen i deltidsstillinger. For mange som ikke kan jobbe fullt er nettopp en mindre stillingsbrøk en vei inn i arbeidslivet. Støre-regjeringen har ingen klar plan for hvordan vi skal inkludere nesten 700 000 som står utenfor arbeidslivet.

Høyre prioriterer flere politifolk i gatene og forebyggende arbeid blant barn og unge. Støre-regjeringen åpner nye lensmannskontor der det ikke er behov, og binder opp verdifullt personell som skulle drevet forebyggende arbeid.

I Innlandet åpnes nye lensmannskontor uten at noen vil ha det. Resultatet er at politiet må kutte i noe av det viktigste de gjør, nemlig forebyggende arbeid blant barn og unge. De har heller ikke ressurser til å være nok til stede på de arenaer barn og unge møtes, enten det er fysisk eller digitalt.

Noe av det aller tristeste er at politiet på Lillehammer ikke lenger har mulighet til å komme på foreldremøter. Den dialogen som er på de foreldremøtene, og den realitetsorienteringen foreldre får der, bidrar til å hindre både frafall, utenforskap og kriminalitet.

Støre-regjeringens prioriteringer er det stikk motsatte av det vi trenger.

Kari-Anne Jønnes

Stortingsrepresentant Høyre

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...