Nye leger

Legetjenesten i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 31.05.2024. Sist oppdatert 27.05.2024.

Gert Halleby sluttet som fastlege ved Bagn legesenter 1. mai 2023. I Sør-Aurdals årsmelding for 2023 leser vi at kommunen ble nødt til å ty til vikarbyrå, og at en stort sett fikk dekket behovet ut dette året.

To leger deler én hjemmel

Kommunen inngikk etter hvert en avtale med Legeforeningen for å få hjelp til å rekruttere lege. Fra 1. januar 2024 deler Torjus Bjørgo Nilsen og Kristin Steensen én hjemmel.

Disse to legene jobber vekselvis 14 dager hver, har egne pasientlister, og skal dekke opp for hverandre i den andres fravær.

Bemanning

Legetjenesten i Sør-Aurdal har tre fastlegehjemler og 3,6 årsverk helsesekretærer. Avdelingsleders stilling ligger inn under de 3,6 årsverkene for helsesekretær.

Fastlegeordningen

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Kommunen har ansvaret for at du har tilbud om nødvendige allmennlegetjenester. Du kan også velge en fastlege utenfor din egen bostedskommune.

Ifølge HELFO manglet nær 145 000 innbyggere i Norge fastlege i januar 2022.

Ledige listeplasser

Helsenorge finner vi oversikt over fastleger i Sør-Aurdal.

FastlegeLedige plasserAntall på venteliste
Gintalas, Nerijus0 av 90031
Nilsen, Torjus Bjørgo37 av 3000
Steensen, Kristin286 av 4500
Storsveen, Magdalena Aure33 av 7000

De fire legene i Sør-Aurdal (to kvinner og to menn) har plass til 2 350 pasienter på sine lister. I skrivende stund er det plass til ytterligere 356 pasienter på listene.

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på Helsenorge. Hvis den legen du ønsker deg, ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Det er 2 844 innbyggere i Sør-Aurdal kommune. Hvor mange av disse som har valgt én av legene ovenfor som fastlege, vet vi ikke. Personer fra andre kommuner kan også velge fastlege i Sør-Aurdal.

Autorisasjon og spesialisering

  • Nerijus Gintalas har legeautorisasjon fra 2001 og er spesialist i allmennmedisin.
  • Magdalena Aure Storsveen har legeautorisasjon fra 2019.
  • Kristin Steensen har legeautorisasjon fra 2014.
  • Torjus Bjørgo Nilsen har legeautorisasjon fra 2020.

– Både Storsveen, Steensen og Nilsen er i utdanningsløp til å bli spesialist i allmennmedisin, der Steensen snart er ferdig, mens de to andre har litt lenger tid igjen, opplyser kommunalsjef for helse og omsorg, Anne Kirsti Sørumshaugen.

Utgiftsvekst

Slik har kommunens utgifter til legetjenesten vokst de siste årene:

Regnskap 2022Regnskap 2023Budsjett 2024
Utgifter6 102 000 kr6 873 000 kr7 300 000 kr

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...