Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Publisert av Arne Heimestøl 30.05.2024. Sist oppdatert 28.05.2024.

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. Tertialrapporten er en avviksrapport, der det blir gitt forklaring på avvik, dersom årsaken er kjent. Avvik på økonomi blir gitt med en årsprognose og orientering om hvilke tiltak som blir satt i verk.

Prognosen for økonomi peker i retning av 5,4 millioner kroner i merforbruk ved årets slutt. Dette er de største merforbrukene:

  • Sentraladministrasjon har et forventet merforbruk på 1,5 millioner som skyldes mindreinntekt på premieavvik enn det som er budsjettert.
  • Oppvekst og kultur har et forventet merforbruk på 1,8 millioner. I hovedsak skyldes dette enkeltvedtak i skole og barnehage, nedleggelse av Vassfaret leirskole og omstillinger i sektoren som ikke har kommet så langt som ønsket.
  • Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på 1,5 millioner. Det skyldes i hovedsak etterslep i forbindelse med kjøp av institusjonsplass, noe reduserte inntekter for ressurskrevende tjenester uten at kommunen kan ta ned bemanning (smådriftsulemper).

Saksbehandler og økonomisjef Gry Engelsen skriver at det er tidlig på året, og at det fortsatt er mye usikkerhet rundt prognosene.

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...