Det nye mellombygget tar form. Foto: Arne Heimestøl

Stor aktivitet på byggeplassen

Publisert av Arne Heimestøl 14.05.2024. Sist oppdatert 13.05.2024.

Tirsdag 6. mai var Hedalen.no invitert av bygningsingeniør Oddleiv Juvkam til omvisning på Hedalen barne- og ungdomsskole.

Sist uke hadde 5.–7. trinn flytta inn i klasserommet på sørsida av underetasjen. Resten av barnetrinnet skal snart få ta i bruk nyoppussede klasserom, men noen arbeider gjenstår. Klubbhuset til Hedalen idrettslag er fortsatt i bruk til undervisning

I etasjen over er rom rydda og opprustingarbeider satt i gang. Nå har ungdomstrinnet overtatt Kroken, og modulbygget som har stått ved skøytebanen, er flytta til parkeringsområdet nord for Hedalsheimen.

Byggeleder Erik Lokreim Slapgard fra Norconsult og bygningsingeniør Oddleiv Juvkam fra Sør-Aurdal kommune

I kommunestyresaken som ble behandlet 16. mars 2023 finner du mye informasjon om både denne oppgraderingen og tidligere arbeider. Her tar vi med noen sentrale tiltak:

Universell utforming

Udir sin side om universell utforming av barnehage og skolebygg leser vi følgende: «For at barn og elever skal være inkludert i barnehagen, skolen og SFO, må alle ha lik tilgang til bygninger og uteområder.»

Dette fulgte kommunestyret opp gjennom sine vedtak om rehabilitering av skolen 16. mars 2023 og 2. mai 2024.

Dette har fått blant annet disse følgene for opprustingsarbeidene:

  • Det blir heis mellom etasjene.
  • Trinnfri adkomst til alle dører.
  • Akustikk vektlegges. Blant annet er det montert nye takplater i gangen i kjelleretasjen.
  • Toaletter som skal kunne brukes av personer med funksjonsnedsettelse.
  • Skifte til energieffektive ledlys.

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegget på skolen er fra 1997, og mye av det kan fortsatt brukes. Det er først og fremst fordeling av luft inne i de ulike rommene som bygges på nytt. Målet er å få til bedre fordeling.

I det nye mellombygget kommer det et nytt, lite ventilasjonsanlegg.

Brannsikkerhet

Gjennom opprustingsarbeidene skal kravene til brannsikkerhet, rømningsveger, brannskiller og varsling oppfylles.

Bergvarme

Til nå har skolen brukt elektrisk energi. I sommer skal det bores ca. åtte bergvarmebrønner på skoleplassen.

Disse vil bli koblet til ei varmepumpe. Varmluft vil bli fordelt via ventilasjonsanlegget. I mellombygget vil pumpa sørge for at golvvarme, og oppvarming av vann vil også skje via varmepumpe.

Det er forventet at denne løsninga vil føre til betydelig redusert strømforbruk.

Bergvarme er varme fra sola lagret under bakken. Dypere enn 10 meter i grunnen er temperaturen jevn nesten hele året. Brønnene som skal bores fra skoleplassen, kan være opp til 200 meter dype. Varmen fra grunnen hentes ut via væskefylte plastslanger.

Nytt mellombygg

De siste ukene har det nye mellombygget med brannskillevegg reist seg. Her er det blant annet laget heissjakt. Heisen kommer om få dager.

Kjelleretasjen i mellombygget skal huse tekniske rom. I hovedetasjen kommer nytt personalrom, kontor for rektor, garderobeanlegg og toaletter.

Inngangspartiet til samfunnssalen og gymnastikksalen er også nytt. Her kommer det to store vinduer og ny inngangsdør.

Klasserommene

Klasserommene blir malt på nytt. De får ledlys, og bedre ventilasjon. Noen klasserom får også nytt golvbelegg, men det gjelder ikke alle.

Gymnastikksalen

Gymnastikksalen ble rusta opp for noen år siden. Her skal det monteres lyddemping på veggene. Golvet, som er svært glatt, skal slipes og lakkeres. Og så kommer det nye ledlys i salen.

Skolekjøkkenet

Skolekjøkkenet ble rusta opp i 2012. Her kommer det nye avtrekksvifter over koketoppene.

Framdrift og avslutning

Juvkam forteller at en har som mål å bli ferdig med mesteparten av arbeidene til skolestart høsten 2024. Opprydding og asfaltering av skoleplassen vil gjenstå. Men ny asfalt skal det bli, seinest i høstferien. Tidspunkt må avtales med skolen.

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...