Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

– Barnehagedrift først når det er takket ja til 15 plasser

Publisert av Arne Heimestøl 29.04.2024. Sist oppdatert 28.04.2024.

Barnehagen i Begnadalen er ikke nedlagt. Foreldre til sju barn har søkt om plass for 2024/2025. Torsdag 2. mai skal kommunestyret ta stilling saken Drift av Begnadalen barnehage.

Foreldregruppa vil ha barnehage

I et høringssvar argumenterer foreldregruppa tungt for at det bør være tilbud om barnehageplass i bygda.

Brevet fra foreldregruppa avsluttes med følgende appell: «Ta en framtidsrettet avgjørelse – våg å løft blikket utover «neste barnehageår og budsjett» og prioriter et minimum av kommunale tjenester i Begnadalen på en forutsigbar måte ved å vedta drift i Begnadalen barnehage og SFO uten en hel del punkter som kun vil skape uforutsigbarhet og utrygghet for barna, foreldrene, lokale bedrifter og hele bygdesamfunnet.»

Administrasjonens vurdering

Administrasjonen mener at det vil bli for få barn i barnehagen i Begnadalen barnehageåret 2024/2025 til at barnehagen kan gjenåpnes.

Vi siterer fra saksframstillinga: «Det knyttes stor bekymring til det lave barnetallet og aldersspredningen, spesielt med tanke på de eldste. Mangel på sosial samhandling med jevnaldrende, små barnegrupper og det å ikke ha mulighet til å velge venner der de utvikler nærere relasjoner, mener vi vil medføre et barnehagetilbud som ikke er til barnets beste.

For å ha en forsvarlig bemanning må det påberegnes økte utgifter, og det er utfordringer knyttet til tilgjengelig bygningsmassen i Begnadalen. Her må det påberegnes økonomiske merkostnader for å få bygget godkjent av Miljørettet Helsevern Hallingdal og Valdres.

Administrasjonen anbefaler derfor en fortsatt midlertidig sammenslåing av Begnadalen barnehage og Hedalen naturbarnehage barnehageåret 2024/2025.

Videre anbefaler administrasjonen at det tas inn i vedtektene at det fordres 15 plasser for at det skal vurderes drift av barnehagen i Begnadalen. Her vil det også legges inn en sterk anbefaling om at det minst er 2 barn per årskull.»

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...